Укр Рус

Про Антимонопольний комітет України
Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпеченняСт. 27 ЗУ Про АМК від 26.11.1993 № 3659-XIIСтруктура, штатний розпис Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Головою Антимонопольного комітету України в межах видатків згідно з кошторисом доходів і видатків. Гранична чисельність працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Кабінетом Міністрів України.

{ Частина перша статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4287-VI від 23.12.2011 }

{ Частину другу статті 27 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 }

Умови оплати праці працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

від 13.07.2000 )

Стаття 1 ...25 26 27 28 29 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті