Укр Рус

Про архітектурну діяльність


Скачать бесплатно Закон України Про архітектурну діяльність від 20.05.1999 № 687-XIV

Закон України Про архітектурну діяльність від 20.05.1999 № 687-XIV ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

Статтю 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 2. Державне сприяння архітектурній діяльності Стаття 3. Законодавство про архітектурну діяльність

Розділ II ОРГАНІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 4. Комплекс робіт, пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Статтю 5 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 6. Архітектурні та містобудівні конкурси

Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011

Статтю 6 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Статтю 6 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Стаття 7. Розроблення та затвердження проекту об'єкта архітектури Стаття 8. Робоча документація для будівництва Стаття 9. Будівництво об'єкта архітектури Стаття 10. Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд Стаття 11. Авторський та технічний нагляди

Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Статтю 11 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Статтю 12 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011

Розділ III СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ. ТВОРЧІ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ

Стаття 13. Спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури Стаття 14. Головні архітектори

Статтю 14 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008

Статтю 15 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 16. Творчі спілки архітекторів

Статтю 16 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Стаття 16-1. Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності

Розділ IV ЗДІЙСНЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 17. Ліцензування та професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури Стаття 18. Атестаційна архітектурно-будівельна комісія Стаття 19. Проектні роботи, виконання яких не потребує наявності відповідного кваліфікаційного сертифіката

Статтю 19 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4220-VI від 22.12.2011

Стаття 20. Здійснення архітектурної діяльності іноземцями та особами без громадянства Стаття 21. Здійснення архітектурної діяльності фізичними та юридичними особами України на території іноземних держав

Розділ V ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ

Стаття 22. Права архітектора

Статтю 22 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Стаття 23. Права замовників

Статтю 23 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Стаття 24. Права підрядників Стаття 25. Права громадян та громадських організацій

Статтю 25 доповнено частиною другою згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Стаття 26. Обов'язки архітектора, інших проектувальників

Статтю 26 доповнено частиною другою згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 27. Обов'язки замовників та підрядників

Статтю 27 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Статтю 27 доповнено частиною другою згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006; в редакції Закону N 3038-VI від 17.02.2011

Стаття 28. Обов'язки власників та користувачів об'єктів архітектури

Статтю 28 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006

Розділ VI АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ОБ'ЄКТИ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 29. Об'єкти та суб'єкти авторського права в галузі архітектури Стаття 30. Майнові права на об'єкт архітектури

Статтю 30 доповнено частиною згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008

Стаття 31. Особисті немайнові права автора (співавторів) об'єкта архітектури

Розділ VII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АРХІТЕКТУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про архітектурну діяльність Стаття 33. Вирішення спорів, що виникають у процесі здійснення архітектурної діяльності Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про Державну кримінально-виконавчу службу України Про плату за землю Про відновлення довіри до судової влади в Україні Про безоплатну правову допомогу Про Державне бюро розслідувань