Укр Рус

Про архітектурну діяльність
Стаття 16. Творчі спілки архітекторівСт. 16 ЗУ Про архітектурну діяльність від 20.05.1999 № 687-XIVВ Україні діє об'єднання професійних архітекторів - Національна спілка архітекторів України, а також відповідно до законодавства можуть створюватися і діяти інші творчі спілки архітекторів та самоврядні об'єднання у сфері архітектурної діяльності. { Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

Діяльність творчих спілок архітекторів та самоврядних об'єднань у сфері архітектурної діяльності здійснюється на основі їх статутів, зареєстрованих в установленому порядку. { Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V від 01.08.2006 }

До складу комісії з професійної атестації архітекторів включаються представники від всеукраїнського об'єднання архітекторів та інших самоврядних об'єднань у сфері архітектурної діяльності.

Стаття 1 ...13 14 16 16-1 17 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті