Укр Рус

Про аудиторську діяльність
Стаття 8. Обов'язкове проведення аудитуСт. 8 ЗУ Про аудиторську діяльність від 22.04.1993 № 3125-XIIПроведення аудиту є обов'язковим для:

1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

2) перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств , страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

3) емітентів цінних паперів та похідних , а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

{ Пункт 3 частини першої статті 8 в редакції Закону N 3273-VI від 21.04.2011 }

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами України.

Стаття 1 ...6 7 8 9 10 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про аудиторську діяльність від 22.04.1993 № 3125-XII