Укр Рус

Про банки і банківську діяльність
Стаття 50. Прямі інвестиції банківСт. 50 ЗУ Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-IIIБанки здійснюють прямі інвестиції та операції з цінними паперами відповідно до законодавства України про цінні папери, інвестиційну діяльність та згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.

Банк має право здійснити інвестицію лише на підставі письмового дозволу Національного банку України, який надається в порядку, встановленому Національним банком України.

{ Частина друга статті 50 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

Банк, регулятивний капітал якого повністю відповідає вимогам для здійснення інвестицій, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України, має право здійснити інвестицію без письмового дозволу, у разі якщо:

1) інвестиція у фінансову установу становить у сукупності не більш як 1 відсоток статутного капіталу банку;

2) інвестиція здійснюється до статутного капіталу бюро кредитних історій, що має ліцензію спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

{ Частина третя статті 50 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

Порядок інформування про здійснення інвестиції, зазначеної у частині третій цієї статті, встановлює Національний банк України.

Банку забороняється інвестувати кошти в юридичну особу, статутом якої передбачена повна відповідальність її власників.

{ Частина п'ята статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011 }

Пряма та/або опосередкована участь банку у статутному капіталі будь-якої юридичної особи не має перевищувати 15 відсотків статутного капіталу банку. Сукупні інвестиції банку не мають перевищувати 60 відсотків розміру статутного капіталу банку. { Частина шоста статті 50 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

Вимоги частини шостої цієї статті не застосовуються в разі, якщо: { Абзац перший частини сьомої статті 50 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

1) акції та інші цінні папери, придбані банком у зв'язку з реалізацією права заставодержателя і банк не утримує їх більше одного року;

2) інвестиція здійснюється в статутний капітал банку - учасника банківської групи; { Пункт 2 частини сьомої статті 50 в редакції Закону N 3394-VI від 19.05.2011 }

3) цінні папери придбані банком за договором про андеррайтинг та знаходяться у власності банку не більше одного року; { Пункт 3 частини сьомої статті 50 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

4) акції та інші цінні папери придбані банком за рахунок та від імені своїх клієнтів.

Вимоги другої та шостої частин цієї статті не поширюються на діяльність інвестиційних банків.

Стаття 1 ...48 49 50 51 52 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III