Укр Рус

Про банки і банківську діяльність
Стаття 52. Угоди з пов'язаними з банком особамиСт. 52 ЗУ Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-IIIУгоди, що здійснюються з пов'язаними з банком особами , не можуть передбачати більш сприятливі умови, ніж угоди, укладені з іншими особами. Угоди, укладені банком із пов'язаними особами на умовах, сприятливіших за звичайні, визнаються судом недійсними з моменту їх укладення.

Для цілей цього Закону пов'язаними особами є:

1) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів правління банку; { Пункт 1 частини другої статті 52 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

2) особи, які мають істотну участь у банку; { Пункт 2 частини другої статті 52 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

3) керівники юридичних осіб, які мають істотну участь у банку; { Пункт 3 частини другої статті 52 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

4) керівники та контролери споріднених осіб банку; { Пункт 4 частини другої статті 52 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

5) керівники та контролери афілійованих осіб банку; { Пункт частини другої статті 52 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

6) афілійовані особи банку; { Пункт частини другої статті 52 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

7) споріднені особи банку; { Пункт частини другої статті 52 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

8) асоційовані особи будь-якої фізичної особи, зазначеної в пунктах 1-5 цієї частини; { Пункт частини другої статті 52 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

9) юридичні особи, у яких асоційовані особи, визначені в пункті 8 цієї частини, є керівниками або контролерами. { Пункт частини другої статті 52 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

Більш сприятливими умовами визначаються:

1) прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, ніж вимагається від інших клієнтів;

2) придбання у пов'язаної особи майна низької якості чи за завищеною ціною;

3) здійснення інвестиції в цінні папери пов'язаної особи, яку банк не здійснив би в інше підприємство;

4) оплата товарів та послуг пов'язаної особи за цінами вищими, ніж звичайні або за таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б придбані.

Банк може укладати угоди з пов'язаними особами, які передбачають нарахування відсотків та комісійних на здійснення банківських операцій, які менші звичайних, та нарахування відсотків за вкладами і депозитами, які більші звичайних, у разі, якщо прибуток банку дозволяє здійснювати це без шкоди для фінансового розвитку банку.

Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для погашення цією особою будь-яких зобов'язань перед пов'язаною особою банку; придбання активів пов'язаної особи банку, за винятком продукції, що виробляється цією особою; придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов'язаною особою банку.

{ Частина п'ята статті 52 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

Національний банк України може своїм розпорядженням запроваджувати обмеження на суму угод із пов'язаними особами.

Стаття 1 ...50 51 52 53 54 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III