Укр Рус

Про банкрутство
Стаття 21. Звіт керуючого санацієюСт. 21 ЗУ Про банкрутство вiд 14.05.1992 № 2343-XII
1. За п'ятнадцять днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації керуючий санацією зобов'язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити членів комітету кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів. { Частина перша статті 21 в редакції Закону N 672-IV від 03.04.2003 - набуває чинності 31.05.2003 року }

2. Звіт керуючого санацією має містити:

баланс боржника на останню звітну дату;

рахунок прибутків і збитків боржника;

відомості про наявність у боржника грошових коштів, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника;

відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату подання звіту та про нереалізовані права вимоги боржника;

відомості про стан кредиторської заборгованості боржника на дату подання звіту. { Абзац шостий частини другої статті 21 в редакції Закону N 3088-III від 07.03.2002 }

3. До звіту керуючого санацією додаються докази задоволення вимог конкурсних кредиторів згідно з реєстром. { Абзац перший частини третьої статті 21 в редакції Закону N 3088-III від 07.03.2002 }

Одночасно із звітом керуючий санацією вносить до комітету кредиторів одну з пропозицій: { Абзац другий частини третьої статті 21 в редакції Закону N 672-IV від 03.04.2003 - набуває чинності 31.05.2003 року }

про прийняття рішення про дострокове припинення процедури санації у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника;

про прийняття рішення щодо припинення процедури санації і укладення мирової угоди; { Абзац четвертий частини третьої статті 21 в редакції Закону N 3088-III від 07.03.2002 }

про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження процедури санації;

про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

4. Звіт керуючого санацією має бути розглянутий комітетом кредиторів не пізніше десяти днів від дати його надходження.

{ Частина четверта статті 21 в редакції Закону N 3088-III від 07.03.2002 }

5. За наслідками розгляду звіту керуючого санацією комітет кредиторів приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням щодо:

припинення процедури санації у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника;

продовження встановленого строку процедури санації;

припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

припинення процедури санації і укладення мирової угоди.

У разі виникнення обставин, що є підставою для припинення процедури санації, комітет кредиторів може прийняти відповідне рішення за відсутності звіту керуючого санацією.

{ Частина п'ята статті 21 в редакції Закону N 3088-III від 07.03.2002 }

6. Якщо комітетом кредиторів не прийнято жодне з цих рішень або таке рішення не подано в господарський суд протягом п'ятнадцяти днів з дня закінчення санації чи виникнення підстав для її дострокового припинення, господарський суд розглядає питання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури в порядку, передбаченому цим Законом. { Частина шоста статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 672-IV від 03.04.2003 - набуває чинності 31.05.2003 року }

7. Звіт керуючого санацією, розглянутий комітетом кредиторів, і протокол засідання комітету кредиторів направляються в господарський суд не пізніше п'яти днів після дати проведення засідання комітету кредиторів.

До звіту керуючого санацією додаються реєстр вимог кредиторів і, за наявності, скарги кредиторів, які голосували проти прийнятого комітетом кредиторів рішення або не брали участі в голосуванні.

{ Частина сьома статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 672-IV від 03.04.2003 - набуває чинності 31.05.2003 року }

8. Звіт керуючого санацією та скарги кредиторів розглядаються на засіданні господарського суду. Про час і місце розгляду повідомляються керуючий санацією та кредитори, які подали скарги.

9. Якщо комітет кредиторів прийняв рішення про припинення процедури санації у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника, звіт керуючого санацією підлягає затвердженню господарським судом, якщо інше не передбачено цим Законом.

У разі встановлення господарським судом обгрунтованості скарг кредиторів господарський суд може відмовити у затвердженні звіту керуючого санацією.

{ Частина дев'ята статті 21 в редакції Закону N 3088-III від 07.03.2002 }

10. Про затвердження звіту керуючого санацією або про відмову в затвердженні зазначеного звіту, чи про продовження санації, або про затвердження мирової угоди виноситься ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому порядку.

11. Якщо розрахунки з кредиторами не проведено у строки, передбачені планом санації, господарський суд у разі відсутності клопотання комітету кредиторів про продовження термінів, передбачених планом санації, і внесення відповідних змін до плану санації визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. { Частина одинадцята статті 21 в редакції Закону N 672-IV від 03.04.2003 - набуває чинності 31.05.2003 року }

12. Розрахунки з кредиторами, вимоги яких включені до реєстру, проводяться керуючим санацією починаючи з дати, зазначеної у затвердженому господарським судом плані санації, в порядку черговості, установленому статтею 31 цього Закону.

{ Частина дванадцята статті 21 в редакції Закону N 3088-III від 07.03.2002 }

{ Частину тринадцяту статті 21 виключено на підставі Закону N 672-IV від 03.04.2003 - набуває чинності 31.05.2003 року }

{ Частину чотирнадцяту статті 21 виключено на підставі Закону N 3088-III від 07.03.2002 }

{ Частину п'ятнадцяту статті 21 виключено на підставі Закону N 3088-III від 07.03.2002 }

16. Копія ухвали господарського суду та звіту керуючого санацією направляється державному органу з питань банкрутства.


Стаття 1 ...19 20 21 22 23 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вiд 14.05.1992 № 2343-XII 

Рекомендовані сторінки

Про банкрутство Стаття 22. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури