Укр Рус

Про банкрутство
Стаття 5. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутствоСт. 5 ЗУ Про банкрутство вiд 14.05.1992 № 2343-XII1. Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України , іншими законодавчими актами України.

2. Законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом при розгляді судом справи про визнання банку неплатоспроможним застосовується в частині, що не суперечить нормам Закону України "Про банки і банківську діяльність" , а про визнання емітента іпотечних облігацій неплатоспроможним - в частині, що не суперечить Закону України "Про іпотечні облігації" .

{ Частина друга статті 5 в редакції Закону N 2922-III від 10.01.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3265-VI від 21.04.2011 }

3. Провадження у справах про банкрутство окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності регулюється з урахуванням особливостей, передбачених розділом VI цього Закону.

4. Положення цього Закону застосовуються до юридичних осіб, які діють у формі споживчого товариства, благодійного чи іншого фонду.

5. Положення цього Закону застосовуються до юридичних осіб - підприємств, що є об'єктами права державної власності, які не підлягають приватизації, в частині санації чи ліквідації після виключення їх у встановленому порядку з переліку таких об'єктів.

6. Справи про банкрутство гірничих підприємств , створених у процесі приватизації та корпоратизації, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, можуть бути порушені не раніше ніж через один рік від початку виконання плану приватизації .

7. Положення цього Закону не застосовуються до юридичних осіб - казенних підприємств.

8. Положення цього Закону не застосовуються до юридичних осіб - підприємств, що є об'єктами права комунальної власності, якщо стосовно них виключно на пленарному засіданні відповідної ради органів місцевого самоврядування прийняті рішення щодо цього.

{ Офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду N 5-рп/2007 від 20.06.2007 }

9. Провадження у справах про банкрутство за участю кредиторів-нерезидентів регулюється цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

10. Порядок виконання в Україні рішень судів іноземних держав у справах про банкрутство визначається відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі відсутності міжнародних договорів України рішення судів іноземних держав у справах про банкрутство визнаються на території України взаємно, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 1 ...3-1 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вiд 14.05.1992 № 2343-XII 

Рекомендовані сторінки

Про банкрутство Стаття 6. Підвідомчість, підсудність, право та підстава порушення справи про банкрутство Про банкрутство Стаття 7. Заява про порушення справи про банкрутство Про банкрутство Стаття 51. Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власникомДодати коментар до ст.5 ЗУ Про банкрутство вiд 14.05.1992 № 2343-XII