Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів


Скачать бесплатно Закон України Про безпечність та якість харчових продуктів вiд 23.12.1997 № 771/97-ВР

Закон України Про безпечність та якість харчових продуктів вiд 23.12.1997 № 771/97-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 19.01.2018

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та їх визначення Стаття 2. Законодавство про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів Стаття 3. Сфера дії Закону Стаття 4. Державне регулювання у сфері безпечності харчових продуктів

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття 5. Центральні органи виконавчої влади у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів Стаття 9. Повноваження державних інспекторів Стаття 10. Обов’язки державних інспекторів Стаття 11. Уповноважені лабораторії, референс-лабораторії, що проводять дослідження (випробування) для цілей державного контролю

Розділ III
ЗАСАДИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 12. Засади та порядок здійснення державного контролю Стаття 13. Довгостроковий план державного контролю Стаття 14. Вимоги до проведення процедур здійснення державного контролю

Розділ IV
САНІТАРНІ ЗАХОДИ ТА ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Стаття 15. Розроблення, перегляд, затвердження та застосування санітарних заходів Стаття 16. Визначення та перегляд вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів Стаття 17. Належний рівень захисту здоров’я людей Стаття 18. Надання інформації про відповідні санітарні заходи Стаття 19. Права операторів ринку Стаття 20. Обов’язки операторів ринку Стаття 21. Вимоги щодо застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках Стаття 22. Вимоги до операторів ринку стосовно забезпечення простежуваності Стаття 23. Експлуатаційний дозвіл Стаття 24. Тимчасове припинення та поновлення дії експлуатаційного дозволу Стаття 25. Державна реєстрація потужностей Стаття 26. Затверджені експортні потужності Стаття 27. Внесення змін до реєстру затверджених експортних потужностей Стаття 28. Вимоги до потужностей, що виробляють харчові продукти для їх ввезення (пересилання) на митну територію України, та порядок їх перевірки

Розділ V
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ

Стаття 29. Державна реєстрація об’єктів санітарних заходів Стаття 30. Державна реєстрація харчових добавок Стаття 31. Державна реєстрація допоміжних матеріалів для переробки та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, і води питної

Розділ VI
ВИРОБНИЦТВО ТА ОБІГ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Стаття 32. Вимоги до харчових продуктів Стаття 33. Розробка, затвердження та застосування методичних настанов Стаття 34. Забій тварин Стаття 35. Здійснення державного контролю на бійнях, гуртівнях та потужностях з розбирання та обвалювання м’яса Стаття 36. Обіг харчових продуктів на агропродовольчих ринках Стаття 37. Вимоги до обігу об’єктів санітарних заходів Стаття 38. Виробництво та обіг новітнього харчового продукту чи інгредієнта Стаття 39. Вимоги до маркування харчових продуктів

Розділ VII
ЗАГАЛЬНІ ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ

Стаття 40. Загальні вимоги до операторів ринку, які здійснюють первинне виробництво та ведення записів щодо забезпечення безпечності харчових продуктів Стаття 41. Гігієнічні вимоги до потужностей Стаття 42. Гігієнічні вимоги до приміщень, де обробляються або переробляються харчові продукти Стаття 43. Гігієнічні вимоги до рухомих та/або тимчасових потужностей Стаття 44. Гігієнічні вимоги до транспортних засобів Стаття 45. Гігієнічні вимоги до обладнання та інвентарю Стаття 46. Гігієнічні вимоги під час поводження з харчовими відходами Стаття 47. Гігієнічні вимоги щодо постачання води Стаття 48. Вимоги до гігієни персоналу потужностей, який працює у зоні поводження з харчовими продуктами Стаття 49. Гігієнічні вимоги до харчових продуктів Стаття 50. Гігієнічні вимоги до пакування харчових продуктів, включаючи первинне пакування Стаття 51. Гігієнічні вимоги під час термічної обробки

Розділ VIII
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Стаття 52. Ввезення харчових продуктів для власного споживання в Україну Стаття 53. Вантажі, які при ввезенні (пересиланні) на митну територію України супроводжуються міжнародним сертифікатом Стаття 54. Прикордонні інспекційні пости Стаття 55. Прикордонний державний контроль вантажів з об’єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України (крім вантажів для власного споживання) Стаття 56. Вантажі з неприйнятними міжнародними сертифікатами Стаття 57. Вантажі з неправильно маркованими об’єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України Стаття 58. Поводження з вантажами, яким відмовлено у ввезенні Стаття 59. Обмеження ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження у зв’язку із хворобами списку Міжнародного епізоотичного бюро Стаття 60. Умови, які застосовуються до вантажів з харчовими продуктами, що експортуються

Розділ IX
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 61. Міжнародне співробітництво України у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів

Розділ X
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття 62. Фінансування здійснення державного контролю та перелік адміністративних послуг Стаття 63. Державний контроль, що здійснюється за рахунок операторів ринку

Розділ XI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 64. Відповідальність операторів ринку за порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів Стаття 65. Провадження у справах про порушення законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів Стаття 66. Відшкодування шкоди (збитків)

Інші нормативні акти

Про зерно та ринок зерна в Україні Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Про захист персональних даних Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту Про фінансову реструктуризацію