Укр Рус

Про безпечність та якість харчових продуктів


Скачать бесплатно Закон України Про безпечність та якість харчових продуктів вiд 23.12.1997 № 771/97-ВР

Закон України Про безпечність та якість харчових продуктів вiд 23.12.1997 № 771/97-ВР ЗмістР о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та їх визначення Стаття 2. Законодавство про безпечність та якість харчових продуктів

Р о з д і л II
УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Стаття 3. Державне забезпечення безпечності та якості харчових продуктів Стаття 4. Державні органи, що забезпечують розробку, затвердження та впровадження санітарних заходів щодо безпечності та якості харчових продуктів Стаття 5. Харчові продукти та потужності (об'єкти), підконтрольні Санітарній службі та Ветеринарній службі Стаття 6. Повноваження Санітарної служби Стаття 7. Повноваження Ветеринарної служби Стаття 8. Національна Комісія України з Кодексу Аліментаріус Стаття 9. Лабораторії, що проводять оцінку безпечності та якості харчових продуктів Стаття 10. Повноваження санітарного інспектора Стаття 11. Повноваження ветеринарного інспектора Стаття 12. Принципи та порядок здійснення державного контролю та державного нагляду Стаття 13. Обов'язки санітарних і ветеринарних інспекторів Стаття 14. Розробка, перегляд, внесення змін, прийняття та застосування санітарних заходів Стаття 15. Належний рівень захисту здоров'я людей Стаття 16. Надання інформації про відповідні санітарні заходи та технічні регламенти Стаття 17. Процедури контролю, інспектування та ухвалення Стаття 18. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза та ветеринарно-санітарна експертиза

Р о з д і л III
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИРОБНИКІВ І ПРОДАВЦІВ (ПОСТАЧАЛЬНИКІВ)

Стаття 19. Права виробників та продавців (постачальників) Стаття 20. Обов'язки виробників та продавців (постачальників) Стаття 21. Декларація виробника

Р о з д і л IV
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Стаття 22. Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів

Статтю 22 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2436-VI від 06.07.2010

Статтю 22 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2436-VI від 06.07.2010

Статтю 22 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2436-VI від 06.07.2010

Статтю 22 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 2436-VI від 06.07.2010

Стаття 23. Призупинення дії, анулювання та поновлення експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) Стаття 24. Затверджені експортні потужності (об'єкти) Стаття 25. Вилучення затверджених експортних потужностей (об'єктів) з реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) Стаття 26. Вимоги до потужностей (об'єктів), що виробляють харчові продукти для імпорту в Україну

Р о з д і л V
ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Стаття 27. Вимоги до виробництва харчових продуктів Стаття 28. Державна реєстрація харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок Стаття 29. Вимоги до виробництва харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок Стаття 30. Реєстрація харчових добавок для харчових продуктів Стаття 31. Вимоги до використання ароматизаторів Стаття 32. Вимоги до використання допоміжних матеріалів для переробки Стаття 33. Забій тварин Стаття 34. Здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних та молокопереробних підприємствах, а також на підприємствах гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження (холодокомбінатах, холодильниках, спеціалізованих гуртівнях) Стаття 35. Агропродовольчі ринки

Р о з д і л VI
ОБІГ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Стаття 36. Вимоги до обігу об'єктів санітарних заходів Стаття 37. Обіг нового харчового продукту Стаття 38. Вимоги до етикетування харчових продуктів Стаття 39. Вимоги до реклами харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок

Р о з д і л VII
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Стаття 40. Харчові продукти, заборонені до імпорту Стаття 41. Ввезення харчових продуктів для власного споживання в Україну Стаття 42. Вимоги до вантажів з об'єктами санітарних заходів, що імпортуються Стаття 43. Прикордонні інспекційні пости Стаття 44. Прикордонний контроль вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються

Статтю 44 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2973-VI від 03.02.2011

Стаття 45. Прикордонний контроль вантажів з об'єктами санітарних заходів, що імпортуються

Статтю 45 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2973-VI від 03.02.2011

Стаття 46. Вибірковий санітарний прикордонний контроль вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються Стаття 47. Стандартний ветеринарний та санітарний прикордонний контроль вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються Стаття 48. Вантажі з неприйнятними міжнародними сертифікатами Стаття 49. Вантажі з неправильно маркованими харчовими продуктами, що імпортуються Стаття 50. Розширений санітарний контроль вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються Стаття 51. Поводження з вантажами, яким відмовлено у ввезенні Стаття 52. Обмеження імпорту харчових продуктів тваринного походження у зв'язку із хворобами списку Міжнародного епізоотичного бюро Стаття 53. Умови, які застосовуються до вантажів з харчовими продуктами, що експортуються Стаття 54. Видача міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів на вантажі з харчовими продуктами, що експортуються

Р о з д і л VIII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 55. Міжнародне співробітництво України у сфері безпечності та якості харчових продуктів Стаття 56. Міжнародні договори України

Р о з д і л IX
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття 57. Фінансування наданих послуг Стаття 58. Фінансування державного нагляду

Р о з д і л X
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 59. Відповідальність за порушення вимог цього Закону Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про пробацію Про іпотечні облігації Про Митний тариф України Про систему іномовлення України Про міліцію