Укр Рус

Про безпечність та якість харчових продуктів
Стаття 25. Вилучення затверджених експортних потужностей (об'єктів) з реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів)Ст. 25 ЗУ Про безпечність та якість харчових продуктів вiд 23.12.1997 № 771/97-ВР1. Якщо в процесі здійснення державного контролю та/або державного нагляду відповідний інспектор встановить, що затверджені експортні потужності не відповідають вимогам країни призначення, відповідний інспектор повинен зафіксувати порушення цих вимог у документі про проведення інспекції та негайно поінформувати про це відповідного головного державного санітарного лікаря або відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини чи їх заступників.

2. Відповідний головний державний санітарний лікар або головний державний інспектор ветеринарної медицини чи їх заступник повинні прийняти рішення щодо вилучення таких потужностей або певних видів харчових продуктів, вироблених на таких потужностях , з реєстру затверджених експортних потужностей у встановленому порядку.

3. Оператор затверджених експортних потужностей може оскаржити рішення про тимчасове або постійне вилучення таких потужностей або певного виду харчових продуктів, вироблених на таких потужностях , з реєстру затверджених експортних потужностей вищестоящому головному державному санітарному лікарю або головному державному інспектору ветеринарної медицини протягом десяти днів після отримання рішення або до суду.

Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії.

4. У разі прийняття рішення про тимчасове або постійне вилучення затверджених експортних потужностей або певного виду харчових продуктів, вироблених на таких потужностях , з реєстру затверджених експортних потужностей відповідна служба повинна невідкладно повідомити про це компетентний орган країни призначення.

5. Компетентний орган будь-якої країни призначення, для якої відповідною службою проведено офіційну перевірку виконання встановлених вимог, повинен мати безперешкодний доступ до затверджених експортних потужностей з метою інспектування таких потужностей для перевірки виконання встановлених вимог. Компетентний орган країни призначення зобов'язаний повідомити відповідну службу про зазначене інспектування принаймні за 48 годин.

6. Якщо в результаті інспектування затверджених експортних потужностей для перевірки виконання встановлених вимог компетентний орган країни призначення дійде висновку, що такі потужності не виконують встановлені вимоги, відповідна служба призупиняє або вилучає з реєстру своє затвердження потужності для експорту харчових продуктів до відповідної країни призначення згідно з рішенням зазначеного компетентного органу країни призначення. Рішення компетентного органу країни призначення про призупинення або вилучення з реєстру затвердження потужності для експорту харчових продуктів до відповідної країни призначення не підлягає оскарженню.

Стаття 1 ...23 24 25 26 27 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про безпечність та якість харчових продуктів вiд 23.12.1997 № 771/97-ВР