Укр Рус

Про бібліотеки і бібліотечну справу
Стаття 4. Державна політика в галузі бібліотечної справи Ст. 4 ЗУ Про бібліотеки і бібліотечну справу від 27.01.1995 № 32/95-ВРОсновою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

Держава:

підтримує бібліотечну справу та її розвиток шляхом гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової політики;

фінансує створення інформаційних мереж і телекомунікаційних систем для інформаційного обміну, входження у світові глобальні комп'ютерні мережі, об'єднання та забезпечення доступності розподілених бібліотечних ресурсів;

стимулює взаємовикористання бібліотечних ресурсів через систему міжбібліотечного абонемента, зведених каталогів, депозитаріїв, обмінних бібліотечних фондів, інтеграцію бібліотек України у світовий інформаційний простір;

координує діяльність бібліотек усіх форм власності, регулює діяльність бібліотек, що є в державній і комунальній власності; { Абзац п'ятий частини другої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1388-VI від 21.05.2009 }

забезпечує розвиток бібліотечного обслуговування соціально незахищених верств населення;

розробляє програми розвитку бібліотечної справи та забезпечує їх цільове фінансування;

створює умови для міжнародного співробітництва бібліотек.

Р о з д і л III

БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...32 

Перейти до статті