Укр Рус

Про благоустрій населених пунктів
Стаття 10. Повноваження сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктівСт. 10 ЗУ Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 № 2807-IV1. До повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить:

1) затвердження місцевих програм та заходів благоустрою населених пунктів, забезпечення їх виконання;

2) створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів ;

3) організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

4) організація місць відпочинку для населення;

5) розроблення схем санітарного очищення населених пунктів;

6) затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

7) визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій , відповідальних за утримання об'єктів благоустрою;

8) залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

9) здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо;

10) визначення обсягів пайової участі власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою; { Пункт 10 частини першої статті 10 в редакції Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

11) визначення місць стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою населених пунктів, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою;

12) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

13) визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 1 ...8 9 10 11 12 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті