Укр Рус
< Про благоустрій населених пунктів

Про благоустрій населених пунктів
Стаття 34. Правила благоустрою території населеного пунктуСт. 34 ЗУ Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 № 2807-IV1. Правила благоустрою території населеного пункту - нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою.

Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення до затверджених Правил.

2. Правила складаються з текстової та графічної частин.

3. Текстова частина Правил включає:

1) визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері;

2) забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил;

3) участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил;

4) порядок громадського обговорення проекту Правил;

5) порядок внесення змін до Правил;

6) порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою;

7) заходи з реалізації проекту благоустрою території населеного пункту;

8) вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій;

9) вимоги до утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою загального користування ;

10) вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території;

11) вимоги до санітарного очищення території;

12) інші вимоги, передбачені цим та іншими законами;

13) перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою;

14) здійснення контролю за виконанням Правил;

15) встановлена законом відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил;

16) перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють Правила.

Текстова частина Правил благоустрою території населеного пункту може включати інші питання відповідно до законодавства.

Правила не можуть передбачати обов'язок фізичних і юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, утворених такими органами, видавати зазначені документи. { Частину третю статті 34 доповнено абзацом згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }

4. Графічна частина Правил включає:

1) план благоустрою території населеного пункту з визначенням заходів з реалізації цього плану та термінів їх виконання;

2) схему обмежень використання територій об'єктів благоустрою;

3) схему меж об'єктів благоустрою населеного пункту з визначенням балансоутримувачів цих об'єктів, а також меж територій, закріплених за підприємствами, установами, організаціями.

До складу графічної частини Правил може бути включена інша технічна документація з питань благоустрою територій населених пунктів.

Стаття 1 ...32 33 34 35 36 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті