Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 4 ЗУ Про боротьбу з тероризмом від 20.03.2003 № 638-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 19.04.2018

Про боротьбу з тероризмом Стаття 4. Суб'єкти боротьби з тероризмом 

Організація боротьби з тероризмом в Україні та забезпечення її необхідними силами, засобами і ресурсами здійснюються Кабінетом Міністрів України у межах його компетенції.

Центральні органи виконавчої влади беруть участь у боротьбі з тероризмом у межах своєї компетенції, визначеної законами та виданими на їх основі іншими нормативно-правовими актами.

Суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції, є:

Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю;

Міністерство внутрішніх справ України;

Національна поліція; { Частину третю статті 4 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 901-VIII від 23.12.2015 }

Міністерство оборони України;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань;

Управління державної охорони України;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи. { Частину третю статті 4 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 965-VIII від 02.02.2016 }
{ Частина третя статті 4 в редакції Законів N 2600-IV від 31.05.2005, N 5461-VI від 16.10.2012 }

До участі у здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, залучаються у разі необхідності також:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

Служба зовнішньої розвідки України;

Міністерство закордонних справ України;

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України; { Частину четверту статті 4 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1313-VII від 05.06.2014 }

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров'я;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику в електроенергетичному, вугільно-промисловому та нафтогазовому комплексах;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах транспорту;
{ Зміни до абзацу частини четвертої статті 4 див. в Законі N 5502-VI від 20.11.2012 }

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну фінансову політику;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну аграрну політику;

{ Абзац частини четвертої статті 4 виключено на підставі Закону N 406-VII від 04.07.2013 }

{ Абзац чотирнадцятий частини четвертої статті 4 виключено на підставі Закону N 965-VIII від 02.02.2016 }

{ Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3200-IV від 15.12.2005, N 2258-VI від 18.05.2010; в редакції Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }

У разі реорганізації або перейменування центральних органів виконавчої влади, перелічених у цій статті, їхні функції у сфері боротьби з тероризмом можуть переходити до їх правонаступників, якщо це передбачено відповідними актами Президента України.
{ Частина п'ята статті 4 в редакції Закону N 2258-VI від 18.05.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2592-VI від 07.10.2010 }

До участі в антитерористичних операціях за рішенням керівництва антитерористичної операції можуть бути залучені з дотриманням вимог цього Закону й інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості і форми власності, їх посадові особи, а також громадяни за їх згодою.

Координацію діяльності суб'єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України.

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті