Укр Рус
< Про бухгалтерський облік та фінансову звітність

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
Стаття 12-1. Застосування міжнародних стандартівСт. 12-1 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вiд 16.07.1999 № 996-XIV
1. Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
{ Частина перша статті 12-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

2. Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

3. Підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї статті, самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

4. Підприємства інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, про складання ними фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами.
{ Частина четверта статті 12-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

5. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складені за міжнародними стандартами, подаються у порядку, визначеному цим Законом.
{ Закон доповнено статтею 12-1 згідно із Законом N 3332-VI від 12.05.2011 }


Стаття 1 ...11 12 12-1 13 14 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті