Укр Рус
< Про бухгалтерський облік та фінансову звітність

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності



Ст. 11 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вiд 16.07.1999 № 996-XIV




1. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.

2. Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

3. Для суб'єктів малого підприємництва, неприбуткових підприємств, установ та організацій і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.
{ Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 652-VIII від 17.07.2015 }

4. Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
{ Частина четверта статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

5. Форми фінансової звітності банків встановлюються Національним банком України.
{ Частина п'ята статті 11 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

6. Форми фінансової звітності бюджетних установ та фінансової звітності про виконання бюджетів установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
{ Частина шоста статті 11 в редакції Закону N 2457-VI від 08.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

7. Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, зобов'язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва, один раз на рік.
{ Статтю 11 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010 }


Стаття 1 ...9 10 11 12 12-1 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті