Укр Рус

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітностіСт. 11 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вiд 16.07.1999 № 996-XIV1. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.

2. Фінансова звітність підприємства включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

3. Для суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності національними положеннями встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

4. Форми фінансової звітності підприємств і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

5. Форми фінансової звітності банків встановлюються Національним банком України.

{ Частина п'ята статті 11 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

6. Форми фінансової звітності бюджетних установ установлюються Міністерством фінансів України.

{ Частина шоста статті 11 в редакції Закону N 2457-VI від 08.07.2010 }

7. Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України , зобов'язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва, один раз на рік.


Стаття 1 ...9 10 11 12 13 ...12-1 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні вiд 16.07.1999 № 996-XIV