Укр Рус

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітностіСт. 11 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вiд 16.07.1999 № 996-XIV1. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.

2. Фінансова звітність підприємства включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

3. Для суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності національними положеннями встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

4. Форми фінансової звітності підприємств і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

5. Форми фінансової звітності банків встановлюються Національним банком України.

{ Частина п'ята статті 11 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

6. Форми фінансової звітності бюджетних установ установлюються Міністерством фінансів України.

{ Частина шоста статті 11 в редакції Закону N 2457-VI від 08.07.2010 }

7. Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України , зобов'язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва, один раз на рік.


Стаття 1 ...9 10 11 12 13 ...12-1 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні вiд 16.07.1999 № 996-XIV 

Рекомендовані сторінки

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Стаття 12. Консолідована та зведена фінансова звітність Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Стаття 13. Звітний період Про бухгалтерський облік та фінансову звітністьДодати коментар до ст.11 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вiд 16.07.1999 № 996-XIV