Укр Рус
< Про Червону книгу України

Про Червону книгу України
Стаття 4. Об'єкти Червоної книги України



Ст. 4 ЗУ Про Червону книгу вiд 07.02.2002 № 3055-III


Чинний зі змінами. Перевірено 14.12.2017


Об'єктами Червоної книги України є рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, які постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних чи штучно створених умовах у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. { Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5072-VI від 05.07.2012 }

До Червоної книги України (рослинний світ) включаються рослини, гриби, водорості та непатогенні мікроорганізми, що не належать до тваринного світу.
{ Статтю 4 доповнено частиною другою згідно із Законом N 5072-VI від 05.07.2012 }


Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті