Укр Рус
< Закони України

Про ЦВК


Скачать бесплатно Закон України Про Центральну виборчу комісію від 30.06.2004 № 1932-IV

Закон України Про Центральну виборчу комісію від 30.06.2004 № 1932-IV ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Центральної виборчої комісії Стаття 2. Основні принципи діяльності Комісії Стаття 3. Незалежність Комісії Стаття 4. Відкритість і публічність у діяльності Комісії Стаття 5. Місцезнаходження Комісії

Розділ II
СКЛАД, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

Стаття 6. Склад Комісії та порядок її формування Стаття 7. Вимоги до членів Комісії Стаття 8. Присяга члена Комісії Стаття 9. Обрання Голови Комісії, заступників Голови Комісії та секретаря Комісії Стаття 10. Організація діяльності Комісії Стаття 11. Засідання Комісії Стаття 12. Рішення Комісії Стаття 13. Обов'язковість рішень Комісії Стаття 14. Порядок подання звернення до Комісії Стаття 15. Порядок та строки розгляду звернень, поданих до Комісії Стаття 16. Розгляд Комісією питань за власною ініціативою

Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

Стаття 17. Загальні повноваження Комісії Стаття 18. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України Стаття 19. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів народних депутатів України Стаття 20. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму Стаття 21. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів Стаття 22. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення місцевих референдумів Стаття 23. Повноваження Комісії щодо фінансового забезпечення організації підготовки і проведення виборів і референдумів в Україні Стаття 24. Міжнародне співробітництво Комісії Стаття 25. Використання Комісією автоматизованої інформаційної системи

Розділ IV
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

Стаття 26. Повноваження Голови Комісії Стаття 27. Повноваження заступників Голови Комісії Стаття 28. Повноваження секретаря Комісії Стаття 29. Повноваження членів Комісії Стаття 30. Підстави та порядок припинення повноважень члена Комісії Стаття 31. Дострокове припинення виконання повноважень Голови, заступників Голови, секретаря Комісії Стаття 31-1. Дострокове припинення повноважень всього складу Комісії Стаття 32. Регламент Комісії

Розділ V
СЕКРЕТАРІАТ КОМІСІЇ ТА СЛУЖБИ КОМІСІЇ

Стаття 33. Забезпечення діяльності Комісії Стаття 34. Патронатна служба Стаття 35. Регіональні представництва Комісії

Розділ VI
ФІНАНСУВАННЯ КОМІСІЇ. МАТЕРІАЛЬНЕ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ ТА ПРАЦІВНИКІВ СЕКРЕТАРІАТУ КОМІСІЇ

Стаття 36. Фінансування Комісії Стаття 37. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення Комісії Прикінцеві та перехідні положення

Інші нормативні акти

Про засади функціонування ринку електричної енергії України Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси Про зовнішньоекономічну діяльність Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні