Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 14 ЗУ Про ЦВК від 30.06.2004 № 1932-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 16.06.2018

Про ЦВК
Стаття 14. Порядок подання звернення до Комісії

1. Виборці, виборчі комісії, комісії з референдумів, інші суб'єкти виборчого і референдумного процесів, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, іноземці та особи без громадянства, а також органи влади іноземних держав, міжнародні організації мають право звернутися до Комісії із зверненнями з питань, що належать до повноважень Комісії, в порядку, встановленому цим Законом, Законом України "Про звернення громадян" та іншими законами України. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

2. Звернення, подані до Комісії, підлягають реєстрації в порядку, встановленому Комісією.

3. Під зверненням за цим Законом слід розуміти:

1) заяву, в якій міститься прохання сприяти реалізації виборчих прав, права на участь у референдумі, надати консультативно-методичну допомогу чи рекомендації щодо підготовки та проведення виборів і референдумів, роз'яснення з питань застосування законодавства України про вибори і референдуми або в якій висловлюються думки, рекомендації, поради щодо вдосконалення законодавства України з питань виборів і референдумів та правового регулювання виборів і референдумів в Україні, стосовно покращання діяльності виборчих комісій, комісій з референдумів тощо;

2) скаргу, в якій міститься інформація про порушення законодавства України про вибори і референдуми та вимога забезпечити реалізацію і захист виборчих прав, права на участь у референдумі, законних інтересів суб'єктів виборчого і референдумного процесів, поновити порушені виборчі права та право на участь у референдумі.

4. Скарги подаються і розглядаються в порядку та строки, встановлені відповідним законом України про вибори або референдуми.

5. Заява може бути подана до Комісії в письмовій або усній формі. В усній формі заяви подаються під час особистого прийому членами Комісії і фіксуються в порядку, встановленому Комісією.

6. Письмова заява, подана до Комісії, повинна містити:

1) назву Комісії або прізвище члена Комісії, до якого звертається особа;

2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи або точну назву та місцезнаходження юридичної особи - заявника;

3) суть порушеного питання, виклад обставин і фактичних даних, що мають значення для вирішення заяви;

4) зміст прохання або рекомендації;

5) підпис заявника або його представника, якщо заявник - юридична особа;

6) дату подання заяви.

7. Заяви, оформлені без дотримання вимог, встановлених частиною шостою цієї статті, повертаються заявникові з відповідними роз'ясненнями в строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян", якщо інший строк не встановлено відповідним законом України про вибори або референдуми.

8. Якщо вирішення питання, порушеного у заяві, не належить до повноважень Комісії, заява пересилається за належністю відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємству, установі, організації, політичній партії, іншому об'єднанню громадян, посадовій чи службовій особі в строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян".

9. Якщо заява не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення щодо вирішення по суті питання, порушеного у заяві, або надіслання заяви за належністю, така заява повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями в строк, встановлений Законом України "Про звернення громадян", якщо інший строк не встановлено відповідним законом України про вибори або референдуми.

10. Скарга, подана до Комісії, повинна містити:

1) назву Комісії, до якої вона подається;

2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання особи, що подає скаргу, або точну назву та місцезнаходження (офіційну поштову адресу) суб'єкта подання скарги - юридичної особи чи іншого колективного суб'єкта виборчого процесу або процесу референдуму;

3) назву суб'єкта оскарження та його поштову адресу;

4) суть порушеного питання (предмет скарги);

5) сформульовані вимоги;

6) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обґрунтовує свої вимоги;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт подання скарги вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

9) підпис заявника скарги (представника суб'єкта подання скарги - юридичної особи чи іншого колективного суб'єкта виборчого процесу або процесу референдуму);

10) дату підписання скарги.

11. Скарга, оформлена без дотримання вимог частини десятої цієї статті, повертається суб'єктові подання скарги або його представнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, якщо інший строк не встановлено відповідним законом України про вибори або референдуми.
Стаття 1 ...12 13 14 15 16 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті