Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 37 ЗУ Про ЦВК від 30.06.2004 № 1932-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 17.03.2018

Про ЦВК Стаття 37. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення Комісії

1. Умови та порядок оплати праці, побутового, медичного, санаторно-курортного, транспортного та іншого обслуговування Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, інших членів Комісії, а також працівників Секретаріату Комісії, патронатної служби Служби розпорядника Державного реєстру виборців, визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України.

{Частину другу статті 37 виключено на підставі Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

3. Член Комісії, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується житлом.

4. Члену Комісії надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 45 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення.

5. Член Комісії безкоштовно забезпечується медичним обслуговуванням. За членом Комісії, строк повноважень якого закінчився, зберігається безкоштовне медичне обслуговування. Це положення не поширюється на колишнього члена Комісії, повноваження якого припинено достроково за підставами, передбаченими пунктами 4, 5, 6, 8, 10 частини четвертої статті 30 цього Закону.

{Чатина п'ята статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом № 224-VII від 14.05.2013}

6. За членом Комісії зберігаються кваліфікаційні категорії, розряди, класні чини на період роботи в Комісії.

7. У разі смерті члена Комісії Кабінет Міністрів України надає необхідну допомогу у його похованні.

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 5, ст. 17; 2003 р., № 29, ст. 234; 2004 р., № 15, ст. 218).

3. Строк повноважень членів Комісії, призначених на посаду до набрання чинності цим Законом, становить 7 років.

{Пункт 4 Розділу VII виключено на підставі Кодексу № 2747-IV від 06.07.2005}

5. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону, крім законів України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" та "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", до набрання чинності новими законами України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

6. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;

у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом розробити та прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.

7. Центральній виборчій комісії:

у двомісячний строк після набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;

у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом розробити та прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ,
30 червня 2004 року
№ 1932-IV

Стаття 1 ...35 36 37 Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті