Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави


Скачать бесплатно Закон України Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави від 19.06.2003 № 975-IV

Закон України Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави від 19.06.2003 № 975-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 19.01.2018
Стаття 1. Визначення основних термінів  Стаття 2. Основні завдання цивільного контролю  Стаття 3. Правові основи цивільного контролю  Стаття 4. Принципи здійснення цивільного контролю  Стаття 5. Предмет цивільного контролю  Стаття 6. Система та суб'єкти цивільного контролю  Стаття 7. Особливості та обмеження у здійсненні контролю 

Розділ II
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Стаття 8. Повноваження Верховної Ради України в здійсненні контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави  Стаття 9. Повноваження парламентських комітетів і спеціальних комісій у здійсненні контролю  Стаття 10. Повноваження народних депутатів України в здійсненні контролю  Стаття 11. Контроль за додержанням конституційних прав і свобод військовослужбовців  Стаття 12. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на потреби національної безпеки і оборони та правоохоронну діяльність 

Розділ III
КОНТРОЛЬ, ЗДІЙСНЮВАНИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ

Стаття 13. Здійснення Президентом України повноважень у сфері контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави  Стаття 14. Повноваження Ради національної безпеки і оборони України в здійсненні контролю над Воєнною організацією держави 

Розділ IV
КОНТРОЛЬ, ЗДІЙСНЮВАНИЙ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 15. Повноваження Кабінету Міністрів України в здійсненні контролю  Стаття 16. Повноваження центральних органів виконавчої влади  Стаття 17. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим  Стаття 18. Участь органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у здійсненні контролю 

Розділ V
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВОЄННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ

Стаття 19. Участь громадян у здійсненні контролю  Стаття 20. Роль засобів масової інформації у здійсненні цивільного контролю 

Розділ VI
ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД ВОЄННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ

Стаття 21. Обов'язки органів військового управління, посадових осіб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів щодо сприяння у здійсненні цивільного контролю  Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства про цивільний контроль  Стаття 23. Судовий захист у сфері контролю  Стаття 24. Контроль за дотриманням законодавства у сфері цивільного контролю Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про Державну прикордонну службу України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції Про житлово-комунальні послуги Про очищення влади Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю