Укр Рус
< Закони України

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави


Скачать бесплатно Закон України Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави від 19.06.2003 № 975-IV

Закон України Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави від 19.06.2003 № 975-IV ЗмістСтаття 1. Визначення основних термінів  Стаття 2. Основні завдання цивільного контролю  Стаття 3. Правові основи цивільного контролю  Стаття 4. Принципи здійснення цивільного контролю  Стаття 5. Предмет цивільного контролю  Стаття 6. Система та суб'єкти цивільного контролю  Стаття 7. Особливості та обмеження у здійсненні контролю  Стаття 8. Повноваження Верховної Ради України в здійсненні контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави  Стаття 9. Повноваження парламентських комітетів і спеціальних комісій у здійсненні контролю  Стаття 10. Повноваження народних депутатів України в здійсненні контролю  Стаття 11. Контроль за додержанням конституційних прав і свобод військовослужбовців  Стаття 12. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на потреби національної безпеки і оборони та правоохоронну діяльність  Стаття 13. Здійснення Президентом України повноважень у сфері контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави  Стаття 14. Повноваження Ради національної безпеки і оборони України в здійсненні контролю над Воєнною організацією держави  Стаття 15. Повноваження Кабінету Міністрів України в здійсненні контролю  Стаття 16. Повноваження центральних органів виконавчої влади  Стаття 17. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим  Стаття 18. Участь органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у здійсненні контролю  Стаття 19. Участь громадян у здійсненні контролю  Стаття 20. Роль засобів масової інформації у здійсненні цивільного контролю  Стаття 21. Обов'язки органів військового управління, посадових осіб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів щодо сприяння у здійсненні цивільного контролю  Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства про цивільний контроль  Стаття 23. Судовий захист у сфері контролю  Стаття 24. Нагляд за дотриманням законності у сфері контролю 

Інші нормативні акти

Про оренду державного та комунального майна Про угоди про розподіл продукції Про індексацію грошових доходів населення Про судову експертизу Про охорону праці