Укр Рус

Про депозитарну систему України


Скачать бесплатно Закон України Про депозитарну систему України від 06.07.2012 № 5178-VI

Закон України Про депозитарну систему України від 06.07.2012 № 5178-VI ЗмістСтаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Законодавство про депозитарну систему України Стаття 3. Види депозитарної діяльності та їх поєднання Стаття 4. Система депозитарного обліку цінних паперів Стаття 5. Рахунки у цінних паперах Стаття 6. Депозитарний облік цінних паперів Стаття 7. Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника, що накладається за рішенням суду або уповноваженого державного органу Стаття 8. Підтвердження прав на цінні папери та прав за цінними паперами Стаття 9. Центральний депозитарій Стаття 10. Гарантії невтручання у діяльність Центрального депозитарію Стаття 11. Державна реєстрація статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію Стаття 12. Органи Центрального депозитарію Стаття 13. Національний банк України як учасник депозитарної системи України Стаття 14. Депозитарні установи Стаття 15. Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках Стаття 16. Депозитарна діяльність Центрального депозитарію Стаття 17. Депозитарна діяльність Національного банку України Стаття 18. Депозитарна діяльність депозитарної установи Стаття 19. Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльність із зберігання активів пенсійних фондів Стаття 20. Проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Стаття 21. Взаємодія учасників депозитарної системи України щодо емісії цінних паперів Стаття 22. Складення реєстру власників іменних цінних паперів Стаття 23. Внесення цінних паперів на депозит нотаріуса Стаття 24. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку Стаття 25. Доступ до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку Стаття 26. Нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, професійними учасниками депозитарної системи України Стаття 27. Електронний документообіг та зберігання електронних документів у депозитарній системі України Стаття 28. Державне регулювання у депозитарній системі України Стаття 29. Ліцензування професійних учасників депозитарної системи України Стаття 30. Здійснення контролю Центральним депозитарієм Стаття 31. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

Інші нормативні акти

Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року Про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Про фінансовий лізинг