Укр Рус

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні


Скачать бесплатно Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні від 30.10.1996 № 448/96-ВР

Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні від 30.10.1996 № 448/96-ВР ЗмістСтаття 1. Визначення термінів

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 801-VI від 25.12.2008

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 801-VI від 25.12.2008

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 801-VI від 25.12.2008

Стаття 2. Мета державного регулювання ринку цінних паперів Стаття 3. Форми державного регулювання ринку цінних паперів Стаття 4. Діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню Стаття 4-1. Рейтингові агентства та рейтингова оцінка Стаття 5. Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів Стаття 6. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Стаття 7. Завдання Державної комісії України з цінних паперів та фондового ринку Стаття 8. Повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Статтю 8 доповнено пунктом 30 згідно із Законом N 801-VI від 25.12.2008

Статтю 8 доповнено пунктом 31 згідно із Законом N 801-VI від 25.12.2008

Статтю 8 доповнено пунктом 32 згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009

Статтю 8 доповнено пунктом 33 згідно із Законом N 2258-VI від 18.05.2010

Стаття 9. Уповноважені особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Стаття 10. Відносини Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з правоохоронними органами та іншими державними органами Стаття 10-1. Маніпулювання на фондовому ринку Стаття 11. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Стаття 12. Порядок накладення штрафів за порушення юридичними особами правил діяльності на ринку цінних паперів

Статтю 13 виключено на підставі Закону N 801-VI від 25.12.2008

Стаття 14. Кримінальна і майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери Стаття 15. Відповідальність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її посадових осіб Стаття 16. Порядок розгляду спорів

Статтю 17 виключено на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006

Стаття 18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про Регламент Верховної Ради України Про захист тварин від жорстокого поводження Про хімічні джерела струму Про судоустрій і статус суддів Про оборону України


Рекомендовані сторінки

Наказ МОЗ № 417 від 05.07.2011 Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуДодати коментар до ЗУ Про державне регулювання ринку цінних паперів від 30.10.1996 № 448/96-ВР