Укр Рус

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
Стаття 12. Порядок накладення штрафів за порушення юридичними особами правил діяльності на ринку цінних паперівСт. 12 ЗУ Про державне регулювання ринку цінних паперів від 30.10.1996 № 448/96-ВР
Штрафи, передбачені статтею 11 цього Закону, накладаються Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Комісії, начальником відповідного територіального органу або за його письмовим дорученням його заступником після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення. від 06.09.2005 )

Про вчинення правопорушення, зазначеного у статті 11, уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка його виявила, складається акт, який разом з поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, протягом трьох робочих днів направляється посадовій особі, яка має право накладати штраф. від 06.09.2005 )

Якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку проводилось вилучення документів, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються копії цих документів та копія протоколу про вилучення цих документів.

Вилучення на строк до трьох робочих днів документів, які підтверджують факт правопорушення, проводиться з обов'язковим складанням протоколу, в якому зазначаються дата його складання, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, повний перелік вилучених документів та день, в який ці документи відповідно до цього Закону мають бути повернені. Протокол підписує уповноважена особа Комісії, яка провела вилучення. Представнику юридичної особи, документи якої були вилучені, після закінчення перевірки і проведення вилучення документів надається копія протоколу про вилучення. від 06.09.2005 )

Посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про накладення штрафу протягом 10 робочих днів після отримання документів, зазначених у частині другій цієї статті. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, на яку накладено штраф, та банківській установі, в якій відкрито поточний рахунок цієї юридичної особи. від 10.01.2002, N 2804-IV від 06.09.2005 )


Стаття 1 ...10-1 11 12 14 15 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні від 30.10.1996 № 448/96-ВР 

Рекомендовані сторінки

О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Стаття 15. Відповідальність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її посадових осіб