Укр Рус

Про державне регулювання у сфері комунальних послуг
Стаття 11. Державний нагляд (контроль) за ринком комунальних послуг Ст. 11 ЗУ Про державне регулювання у сфері комунальних послуг від 09.07.2010 № 2479-VI1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку комунальних послуг здійснюється шляхом перевірки стану виконання суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках вимог закону та ліцензійних умов.

2. Для здійснення державного нагляду (контролю) за ринком комунальних послуг посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, мають право:

1) безперешкодного доступу на територію і в приміщення суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках за умови виконання вимог порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого законом;

2) проводити планові та позапланові перевірки;

3) давати в межах своїх повноважень суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках обов'язкові для виконання приписи щодо усунення фактів порушення вимог нормативно-правових актів;

4) застосовувати до посадових осіб суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у розмірах та порядку, визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення , адміністративні стягнення за:

несвоєчасне надання документів, необхідних для здійснення національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, її повноважень, та інформації, передбаченої законодавством;

ненадання інформації національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, або надання завідомо недостовірних даних посадовими особами суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання, виробництва послуг з централізованого постачання гарячої води та послуг з централізованого опалення (у разі їх виробництва суб'єктом природної монополії), централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів; { Абзац третій пункту 4 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5400-VI від 02.10.2012 }

перешкоджання або недопущення до систем теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, при виконанні ними службових обов'язків;

невиконання або несвоєчасне виконання суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів рішень чи приписів посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. { Абзац п'ятий пункту 4 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5400-VI від 02.10.2012 } { Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

  { Статтю 12 виключено на підставі Закону N 3610-VI від 07.07.2011 }

  { Статтю 13 виключено на підставі Закону N 3610-VI від 07.07.2011 }<

Стаття 1 ...6 10 11 14 15 ...19 

Перейти до статті