Укр Рус

Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру
Стаття 9. Контроль за виконанням цього Закону та відповідальність за його порушенняСт. 9 ЗУ Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру від 17.06.1999 № 758-XIV1. Контроль за виконанням умов виробництва та реалізації цукру, що встановлені цим Законом, здійснюється Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами.

2. За порушення норм цього Закону юридичні та фізичні особи притягаються до відповідальності згідно з законодавством України.

{ Положення частини третьої статті 9 щодо стягнення штрафу "у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснена з порушенням встановленого порядку" визнанно конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2004 від 15.04.2004 }

3. У разі поставок цукру на внутрішній ринок понад встановлену квоту або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни, з суб'єкта підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснена з порушенням встановленого порядку.

У разі неподання або несвоєчасного подання суб'єктами підприємницької діяльності декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, чи зазначення у декларації неповних або недостовірних даних з таких суб'єктів стягується штраф у розмірі від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Частину третю статті 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3039-VI від 17.02.2011 }

Зазначені штрафи стягуються до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, винного в порушенні норм цього Закону. { Абзац третій частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3039-VI від 17.02.2011 }

Рішення про стягнення штрафів приймаються судом за позовами органів, які за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за виконанням цього Закону. { Абзац частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003 }

4. Дії органів, що за дорученням Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за виконанням цього Закону, можуть бути оскаржені до суду згідно з порядком, встановленим законодавством України. від 15.05.2003 )

Стаття 1 ...7 8 9 10 Прикінцеві положення 

Перейти до статті