Укр Рус
< Закони України

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання


Скачать бесплатно Закон України Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання від 20.02.2003 № 549-IV

Закон України Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання від 20.02.2003 № 549-IV ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера застосування Закону Стаття 3. Правова основа державного експортного контролю Стаття 4. Принципи державної політики в галузі державного експортного контролю Стаття 5. Методи здійснення державного експортного контролю Стаття 6. Повноваження органів державної влади в галузі державного експортного контролю Стаття 7. Обмін інформацією у процесі здійснення державного експортного контролю

Розділ II ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 8. Порядок здійснення контролю за міжнародними передачами товарів Стаття 9. Списки товарів, що підлягають державному експортному контролю Стаття 10. Застосування процедур державного експортного контролю з метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, засобів її доставки та звичайних озброєнь Стаття 11. Експертиза в галузі державного експортного контролю Стаття 12. Реєстрація суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів Стаття 13. Повноваження на право здійснення міжнародних передач товарів Стаття 14. Система внутрішньофірмового експортного контролю Стаття 15. Дозвіл та висновок Стаття 16. Отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката Стаття 17. Зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійснення міжнародних передач товарів

Розділ III ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ, ПОВ'ЯЗАНОЮ З МІЖНАРОДНИМИ ПЕРЕДАЧАМИ ТОВАРІВ

Стаття 18. Державний експортний контроль за проведенням переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) Стаття 19. Державний експортний контроль за кінцевим використанням товарів Стаття 20. Процедура державного експортного контролю при здійсненні міжнародних передач товарів у рамках міжнародних договорів України Стаття 21. Митний контроль Стаття 22. Державний контроль за використанням дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів

Розділ IV ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 23. Запобігання правопорушенням у галузі державного експортного контролю Стаття 24. Порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю Стаття 25. Відповідальність суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів - юридичних осіб за порушення вимог законодавства в галузі експортного контролю Стаття 26. Накладання штрафів за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю Стаття 27. Відповідальність суб'єктів господарювання - фізичних осіб за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю Стаття 28. Відповідальність посадових осіб органів виконавчої влади за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

Розділ V ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 29. Фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного експортного контролю Стаття 30. Справляння плати за оформлення та видачу документів у галузі державного експортного контролю Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною Про жертви нацистських переслідувань Про хімічні джерела струму Про соціальні послуги Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси