Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 16 ЗУ Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного в від 20.02.2003 № 549-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 15.04.2018

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання Стаття 16. Отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката

Рішення про надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката приймається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю за результатами експертизи в галузі експортного контролю.

Для отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів або суб'єкти, зазначені у частині третій статті 15 цього Закону, мають звернутися з письмовою заявою до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю. У заяві зазначаються дані, необхідні для проведення експертизи та прийняття рішення по суті заяви, зокрема достовірні відомості про суб'єктів, що беруть участь у здійсненні міжнародних передач товарів, про товари та порядок їх міжнародної передачі. У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, разом із заявою подаються оригінали документів про гарантії та інші необхідні для проведення експертизи документи.

{ Частина друга статті 16 в редакції Закону N 2561-VI від 23.09.2010 }

Розгляд заяв про надання дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів проводиться спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю із залученням у разі потреби інших державних органів, а також підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності за згодою їх керівників під час розгляду питань, що належать до їх компетенції.

Заява про надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката залишається без розгляду в разі, коли:

вона подана особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням вимог цієї статті; { Абзац другий частини четвертої статті 16 в редакції Закону N 2561-VI від 23.09.2010 }

документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цієї статті.

Про залишення заяви щодо надання дозволу, висновку, міжнародного імпортного сертифіката без розгляду спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю повідомляє заявника протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.

{ Частина п'ята статті 16 в редакції Закону N 2561-VI від 23.09.2010 }

У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу, висновку, міжнародного імпортного сертифіката спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю повідомляє заявника та центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.

{ Частина статті 16 в редакції Закону N 2561-VI від 23.09.2010 }

У наданні дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката відмовляється, дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат скасовується або його дія зупиняється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю у разі: { Абзац перший частини сьомої статті 16 в редакції Закону N 2561-VI від 23.09.2010 }

виникнення потреби в забезпеченні національних інтересів чи додержанні міжнародних зобов'язань України;

припинення в установленому законодавством порядку діяльності юридичної особи - суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів;

визнання в установленому законодавством порядку банкрутом суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів;

необхідності проведення спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю додаткової експертизи документів, наданих для отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката; { Абзац п'ятий частини сьомої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2561-VI від 23.09.2010 }

порушення суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів законодавства, у тому числі допущення порушень, передбачених статтею 24 цього Закону;

скасування реєстрації суб'єкта господарювання як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів. { Частину сьому статті 16 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 2561-VI від 23.09.2010 }

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю забезпечує зберігання заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів чи суб'єктів, зазначених у частині третій статті 15 цього Закону, та пов'язаних з ними документів протягом п'яти років з дня надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката або з дня прийняття рішення про відмову в наданні такого документа.

{ Частина восьма статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2561-VI від 23.09.2010 }

Стаття 1 ...14 15 16 17 18 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті