Укр Рус
< Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання
Стаття 23. Запобігання правопорушенням у галузі державного експортного контролюСт. 23 ЗУ Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного в від 20.02.2003 № 549-IV
З метою запобігання правопорушенням у галузі державного експортного контролю спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю, а також центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень мають право проводити розслідування, пов'язані з порушеннями законодавства в галузі державного експортного контролю, у тому числі перевірки доставки до кінцевих споживачів товарів, відповідності їх фактичного використання заявленим цілям та відповідності законодавству документації, на підставі якої здійснено міжнародну передачу товарів.

У разі виявлення порушень законодавства в галузі державного експортного контролю, передбачених статтею 24 цього Закону, зазначені центральні органи виконавчої влади інформують про це спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю.

За наявності достатньої інформації про намір вчинення або про вчинення встановленими чи невстановленими особами злочинів, предметом яких є товари, що підлягають державному експортному контролю, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю інформує про це відповідні органи дізнання та досудового слідства.


Стаття 1 ...21 22 23 24 25 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті