Укр Рус
< Про Державний реєстр виборців

Про Державний реєстр виборців
Стаття 11. Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців Ст. 11 ЗУ Про Державний реєстр виборців1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України під час ведення Реєстру забезпечують його захист, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, його захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього Закону та законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР ), "Про захист персональних даних" ( 2297-17 ), міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. { Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012, N 1262-VII ( 1262-18 ) від 13.05.2014 }
  2. Розпорядник Реєстру за погодженням з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов'язковий для органів ведення Реєстру порядок доступу до бази даних Реєстру, який, зокрема, передбачає персональну відповідальність осіб, уповноважених виконувати передбачені цим Законом дії щодо ведення Реєстру, за дотримання вимог цього Закону. { Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012, N 1262-VII ( 1262-18 ) від 13.05.2014 }
  3. За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини настає юридична відповідальність в установленому законом порядку.

Стаття 1 ...9 10 11 12 13 ...33 

Перейти до статті