Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції


Скачать бесплатно Закон України Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції від 02.12.2010 № 2735-VI

Закон України Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції від 02.12.2010 № 2735-VI ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 19.01.2018

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії цього Закону Стаття 3. Законодавство України про ринковий нагляд і контроль продукції Стаття 4. Мета ринкового нагляду і контролю продукції Стаття 5. Основні принципи ринкового нагляду і контролю продукції Стаття 6. Конфіденційність інформації

Розділ II ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 7. Права суб'єктів господарювання Стаття 8. Обов'язки суб'єктів господарювання

Розділ III ОРГАНІЗАЦІЯ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОДУКЦІЄЮ

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері ринкового нагляду і контролю продукції Стаття 10. Органи ринкового нагляду Стаття 11. Повноваження органів ринкового нагляду Стаття 12. Органи, що здійснюють контроль продукції Стаття 13. Повноваження митних органів щодо здійснення контролю продукції

Статтю 14 виключено на підставі Закону № 5463-VI від 16.10.2012

Стаття 15. Права посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд Стаття 16. Права посадових осіб, які здійснюють контроль продукції Стаття 17. Обов'язки посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції Стаття 18. Гарантії діяльності посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції Стаття 19. Заходи правового та соціального захисту посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції Стаття 20. Планування діяльності щодо здійснення ринкового нагляду Стаття 21. Оцінка ринкового нагляду

Розділ IV
ЮВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

Стаття 22. Заходи ринкового нагляду Стаття 23. Порядок проведення перевірок характеристик продукції Стаття 24. Особливості проведення перевірок характеристик продукції у її розповсюджувачів Стаття 25. Особливості проведення перевірок характеристик продукції у її виробників Стаття 26. Особливості проведення перевірок характеристик продукції за місцем проведення ярмарків, виставок, показів та іншої демонстрації продукції Стаття 27. Відбір зразків продукції і проведення їх експертизи (випробування) Стаття 28. Обмежувальні (корегувальні) заходи щодо продукції, яка становить серйозний ризик Стаття 29. Обмежувальні (корегувальні) заходи щодо продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, у тому числі в разі формальної невідповідності Стаття 30. Обмеження надання продукції на ринку Стаття 31. Заборона надання продукції на ринку Стаття 32. Вилучення продукції з обігу та її відкликання Стаття 33. Порядок прийняття рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів Стаття 34. Контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів Стаття 35. Попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, що становить продукція Стаття 36. Оскарження рішень, приписів, дій та бездіяльності органів ринкового нагляду та їх посадових осіб

Розділ V
ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 37. Засади здійснення контролю продукції Стаття 38. Призупинення митного оформлення продукції за результатами контролю продукції Стаття 39. Випуск продукції, митне оформлення якої було призупинено за результатами контролю продукції Стаття 40. Заходи щодо продукції, митне оформлення якої було призупинено за результатами контролю продукції

Розділ VI
ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 41. Обмін інформацією про продукцію, що становить серйозний ризик Стаття 42. Національна інформаційна система ринкового нагляду Стаття 43. Фінансування діяльності із здійснення ринкового нагляду і контролю продукції

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 44. Відповідальність суб'єктів господарювання Стаття 45. Підстави звільнення суб'єктів господарювання від відповідальності Стаття 46. Відповідальність посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції

Розділ VIII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ЗДІЙСНЕННЯ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 47. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення безпечності продукції, здійснення ринкового нагляду і контролю продукції Стаття 48. Міжнародні договори Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Про питну воду та питне водопостачання Про фінансовий лізинг