Укр Рус

Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції
Стаття 1. Визначення термінівСт. 1 ЗУ Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції від 02.12.2010 № 2735-VI1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

встановлені вимоги - вимоги щодо нехарчової продукції та її обігу на ринку України, встановлені технічними регламентами;

державний контроль продукції - діяльність митних органів із забезпечення відповідності продукції, що ввозиться на митну територію України для вільного обігу, встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз від такої продукції суспільним інтересам ;

Національний знак відповідності - знак, що засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів, які на неї поширюються;

неналежне застосування Національного знака відповідності - порушення правил застосування і нанесення Національного знака відповідності, встановлених законами України, та виданих відповідно до них інших нормативно-правових актів, у тому числі технічних регламентів;

обстеження зразків продукції - візуальний огляд зразків продукції з метою визначення її відповідності встановленим вимогам;

орган державного ринкового нагляду - центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності, що визначається відповідно до цього Закону .

У разі якщо орган ринкового нагляду здійснює визначені цим Законом та Законом України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" повноваження також через свої територіальні органи, термін "орган ринкового нагляду" позначає також його територіальні органи;

державний ринковий нагляд - діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам;

сфера відповідальності органу ринкового нагляду - перелік видів продукції, затверджений відповідно до цього Закону Кабінетом Міністрів України, щодо яких відповідний орган ринкового нагляду здійснює ринковий нагляд.

2. Терміни "вільний обіг", "декларант", "зона митного контролю", "митне оформлення", "митний контроль", "митний режим", "митні органи" вживаються у значеннях, визначених Митним кодексом України ; терміни "послуга", "робота", "споживач" - у значеннях, визначених Законом України "Про захист прав споживачів" ; терміни "випробувальна лабораторія", "декларація про відповідність", "свідоцтво про визнання відповідності", "сертифікат відповідності", "система управління якістю", "система якості" - у значеннях, визначених Законом України "Про підтвердження відповідності" ; терміни "орган з оцінки відповідності", "ризик", "технічний регламент" - у значеннях, визначених Законом України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ; терміни "введення продукції в обіг", "вилучення продукції з обігу", "виробник", "відкликання продукції", "забезпечення безпечності продукції", "імпортер", "користувач", "ланцюг постачання продукції", "надання продукції на ринку", "небезпечна продукція", "продукція", "розповсюдження продукції", "розповсюджувач", "серйозний ризик", "ступінь ризику", "суб'єкти господарювання", "суспільні інтереси", "уповноважений представник" - у значеннях, визначених Законом України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" .

Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції від 02.12.2010 № 2735-VI