Укр Рус

Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції
Стаття 14. Рада ринкового наглядуСт. 14 ЗУ Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції від 02.12.2010 № 2735-VI1. Рада ринкового нагляду є колегіальним консультативно-дорадчим органом при центральному органі виконавчої влади з питань економічної політики, який утворюється з метою підготовки узгоджених пропозицій з організації здійснення ринкового нагляду і контролю продукції.

2. Рада формується з представників органів ринкового нагляду, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи, центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, об'єднань суб'єктів господарювання, громадських організацій споживачів та наукових установ.

3. Діяльність Ради ґрунтується на засадах відкритості та гласності.

4. Основними функціями Ради є:

1) розроблення та подання на розгляд центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики пропозицій щодо:

а) удосконалення системи заходів ринкового нагляду і контролю продукції та співпраці між органами ринкового нагляду, митними органами;

б) усунення дублювання сфер відповідальності органів ринкового нагляду, зокрема при поширенні заходів ринкового нагляду на нові види продукції;

в) удосконалення системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та національної інформаційної системи ринкового нагляду, забезпечення доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозні ризики;

г) сприяння веденню постійного і рівноправного діалогу між суб'єктами господарювання, споживачами , їх об'єднаннями, органами ринкового нагляду і митними органами;

2) обмін інформацією про заходи ринкового нагляду і контролю продукції відповідно до секторальних планів ринкового нагляду;

3) обговорення кращої практики здійснення ринкового нагляду і контролю продукції, інформації про оцінку ризику, методів і результатів експертизи продукції, новітні наукові досягнення у сфері здійснення ринкового нагляду і контролю продукції.

5. Головою Ради є керівник центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

6. Положення про Раду та її склад затверджується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

7. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи Ради здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики.

Стаття 1 ...12 13 14 15 16 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції від 02.12.2010 № 2735-VI