Укр Рус

Про Державний земельний кадастр
Стаття 1. Визначення термінівСт. 1 ЗУ Про земкадастр від 07.07.2011 № 3613-VI1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами;

державна реєстрація земельної ділянки - внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера;

геоінформаційна система - інформаційна система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання та постачання геопросторових даних;

геопросторовий об'єкт - об'єкт реального світу, що характеризується певним місцеположенням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат;

геопросторові дані - набір даних про геопросторовий об'єкт;

індексна кадастрова карта - картографічний документ, що відображає місцезнаходження, межі і нумерацію кадастрових зон і кварталів та використовується для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти ;

кадастрова зона - сукупність кадастрових кварталів;

кадастрова карта - графічне зображення, що містить відомості про об'єкти Державного земельного кадастру;

кадастровий квартал - компактна територія, що визначається з метою раціональної організації кадастрової нумерації та межі якої, як правило, збігаються з природними або штучними межами ;

кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування;

режимоутворюючий об'єкт - об'єкт природного або штучного походження , під яким та /або навколо якого у зв'язку з його природними або набутими властивостями згідно із законом встановлюються обмеження у використанні земель.

Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про Державний земельний кадастр від 07.07.2011 № 3613-VI 

Рекомендовані сторінки

Кадастрова зона Про Державний земельний кадастр Про Державний земельний кадастр Стаття 3. Принципи Державного земельного кадастру Про Державний земельний кадастр Стаття 2. Мета ведення Державного земельного кадаструДодати коментар до ст.1 ЗУ Про земкадастр від 07.07.2011 № 3613-VI