Укр Рус

Про Державний земельний кадастр
Стаття 53-6. Порушення законодавства про Державний земельний кадастрСт. 53-6 ЗУ Про земкадастр від 07.07.2011 № 3613-VIПорушення встановлених законом строків внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей, вимагання не передбачених законом документів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру та для надання таких відомостей, -

тягнуть за собою накладення штрафу на державних кадастрових реєстраторів від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі діяння, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

б) статтю 221 після цифр "53-5" доповнити цифрами "53-6";

в) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "51-2" доповнити цифрами "53-6";

2) у Земельному кодексі України :

а) у частині першій статті 60 слова "у межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під" замінити словами "встановлюються";

б) доповнити статтею 79-1 такого змісту:

"

Стаття 1 ...40 41 53-6 79-1 110 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про Державний земельний кадастр від 07.07.2011 № 3613-VI