Укр Рус
< Про державно-приватне партнерство

Про державно-приватне партнерство
Стаття 17. Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу Ст. 17 ЗУ Про державно-приватне партнерство від 01.07.2010 № 2404-VI
1. Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здійснюється органом, який відповідно до статті 13 цього Закону прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу на умовах, встановлених конкурсом з визначення приватного партнера.

2. У разі якщо переможцем конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства визначено декілька осіб на стороні приватного партнера, договір, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, підписується такими особами або особою, уповноваженою ними на підписання цього договору.

3. Державний партнер в установленому Кабінетом Міністрів України порядку повідомляє про укладення договору в рамках державно-приватного партнерства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства, уповноважений на ведення обліку договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства. { Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }
  4. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися у процесі укладання договору в рамках державно-приватного партнерства, такий договір може бути змінений, доповнений або розірваний за згодою сторін чи в судовому порядку, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Розділ V
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА, ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ
ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ


Стаття 1 ...15 16 17 18 19 ...22 

Перейти до статті