Укр Рус
< Про державно-приватне партнерство

Про державно-приватне партнерство
Стаття 2. Правові засади державно-приватного партнерства Ст. 2 ЗУ Про державно-приватне партнерство від 01.07.2010 № 2404-VI1. Правовими засадами державно-приватного партнерства є Конституція України , цей Закон, інші законодавчі акти України, а також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. У разі якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 1 2 3 4 ...22 

Перейти до статті