Укр Рус

Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб


Скачать бесплатно Закон України Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб від 04.03.1998 № 160

Закон України Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб від 04.03.1998 № 160 Зміст

Стаття 1. Поняття державної охорони органів державної влади України та посадових осіб  Стаття 2. Правова основа державної охорони  Стаття 3. Основні принципи державної охорони  Стаття 4. Державна охорона органів державної влади України  Стаття 5. Забезпечення безпеки Президента України  Стаття 6. Забезпечення безпеки посадових осіб  Стаття 7. Забезпечення безпеки інших осіб   Стаття 8. Обов'язки і права осіб, щодо яких здійснюється державна охорона  Стаття 9. Об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона  Стаття 10. Органи, які здійснюють державну охорону  Стаття 11. Управління державної охорони України  Стаття 12. Завдання Управління державної охорони України  Стаття 13. Повноваження Управління державної охорони України  Стаття 14. Взаємодія Управління державної охорони України з іншими органами державної влади України, громадянами та їх об'єднаннями, органами безпеки іноземних держав  Стаття 15. Способи здійснення державної охорони  Стаття 16. Кадри Управління державної охорони України  Стаття 16-1. Врегулювання конфлікту інтересів  Стаття 16-2. Обмеження щодо роботи близьких осіб  Стаття 17. Обов'язки військовослужбовців Управління державної охорони України  Стаття 18. Права військовослужбовців Управління державної охорони України  Стаття 19. Оскарження неправомірних дій військовослужбовців Управління державної охорони України  Стаття 20. Гарантії особистої безпеки, соціального і правового захисту військовослужбовців Управління державної охорони України та громадян, які беруть участь у здійсненні державної охорони  Стаття 21. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців Управління державної охорони України і громадян, залучених до здійснення державної охорони, та компенсація заподіяння шкоди їх майну  Стаття 22. Медична допомога військовослужбовцям і працівникам Управління державної охорони України  Стаття 23. Фінансування діяльності Управління державної охорони України  Стаття 24. Матеріально-технічне забезпечення Управління державної охорони України  Стаття 25. Контроль Верховної Ради України за додержанням чинного законодавства Управлінням державної охорони України  Стаття 26. Контроль Президента України за діяльністю Управління державної охорони України  Стаття 27. Контроль за використанням Управлінням державної охорони України коштів Державного бюджету України і його фінансовою та адміністративно-господарською діяльністю  Стаття 28. Нагляд за додержанням і застосуванням законів Управлінням державної охорони України 

Інші нормативні акти

Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Про об єднання громадян Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
Додати коментар до ЗУ Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб від 04.03.1998 № 160