Укр Рус

Про державну підтримку сільського господарства України


Скачать бесплатно Закон України Про державну підтримку сільського господарства України від 24.06.2004 № 1877-IV

Закон України Про державну підтримку сільського господарства України від 24.06.2004 № 1877-IV ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Цілі та сфера застосування Закону Стаття 2. Визначення термінів

Статтю 2 доповнено пунктом 2.5-1 згідно із Законом N 1447-VI від 04.06.2009

Розділ II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ОКРЕМИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА АГРАРНИЙ ФОНД

Стаття 3. Правила цінового регулювання та його об'єкт Стаття 4. Мінімальна інтервенційна ціна Стаття 5. Максимальна інтервенційна ціна Стаття 6. Товарні інтервенції Стаття 7. Фінансова інтервенція Стаття 8. Тимчасове адміністративне регулювання цін та тимчасова бюджетна дотація Стаття 9. Аграрний фонд

Розділ III ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ { Назва розділу III в редакції Закону N 1447-VI ( ) від 04.06.2009 }

Стаття 10. Страхування сільськогосподарської продукції Стаття 11. Фонд аграрних страхових субсидій

Розділ IV ІНШІ ВИДИ ПІДТРИМКИ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА АГРАРНОГО РИНКУ

Стаття 12. Державні заставні закупівлі зерна Стаття 13. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання агропромислового комплексу Стаття 14. Дерегуляція українського ринку сільськогосподарської продукції та заборона дискримінації прав її власників

Розділ V ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Стаття 15. Бюджетна тваринницька дотація Стаття 16. Сертифікація об'єктів бюджетної (спеціальної бюджетної) дотації при їх експорті Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про захист тварин від жорстокого поводження Про Національне антикорупційне бюро України Про участь громадян у охороні громадського порядку і державного кордону Про оголошення природних територій міста Миргорода Полтавської області курортом державного значення Про Раду національної безпеки і оборони України