Укр Рус
< Закони України

Про державну підтримку ЗМІ


Скачать бесплатно Закон України Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів 23.09.1997 № 540/97-ВР

Закон України Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів 23.09.1997 № 540/97-ВР ЗмістПро державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 50, ст. 302 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2680-III ( ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.5 N 3056-III ( ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.200 N 214-IV ( ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 50, ст.368 N 676-IV ( ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.214 } { Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2004 ( ) від 16.03.2004 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV ( ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 3108-IV ( ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18 } { Додатково див. Закон N 3235-IV ( ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 } { Додатково див. ст.97, 98 Закону N 489-V ( ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 } { Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1000-V ( ) від 03.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.441 } { Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( ) від 09.07.2007 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2856-VI ( ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 N 5463-VI ( ) від 16.10.2012 N 245-VII ( ) від 16.05.2013 } Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні засади державної підтримки засобів масової інформації та соціального захисту журналістів. Як складова частина законодавства України про свободу слова та інформаційну діяльність цей Закон посилює систему правового регулювання в інформаційній сфері. Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття і терміни Стаття 2. Сфера дії Закону

Р о з д і л II ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 3. Підстави та умови надання державної адресної підтримки засобам масової інформації Стаття 4. Організація фінансово-економічної та іншої державної підтримки засобів масової інформації Стаття 5. Податкове, митне, валютне, тарифне регулювання Стаття 6. Регулювання фінансово-господарської діяльності Стаття 7. Додаткова державна економічна підтримка районних, міських та міськрайонних газет, районного, міського, міськрайонного телерадіомовлення Стаття 8. Інші форми підтримки районних, міських та міськрайонних газет, районного, міського, міськрайонного телерадіомовлення Стаття 9. Розповсюдження інформаційної продукції

Р о з д і л III ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 10. Державна і недержавна власність у сфері інформаційної діяльності Стаття 11. Особливості приватизації у сфері інформаційної діяльності

Р о з д і л IV ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Стаття 12. Особливості соціального захисту журналістів з урахуванням специфіки журналістської діяльності Стаття 13. Охорона праці Стаття 14. Заробітна плата Стаття 15. Порядок відрядження журналістів у місця надзвичайних подій та умови їх діяльності в цих відрядженнях Стаття 16. Пенсійне забезпечення Стаття 17. Відповідальність за посягання на життя і здоров'я журналіста, інші дії проти нього та відповідальність журналіста за завдану ним моральну (немайнову) шкоду Стаття 18. Інші норми соціальної підтримки та захисту журналістів

Р о з д і л V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 19. Підстави відповідальності Стаття 20. Оскарження неправомірних дій Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про депозитарну систему України Про судоустрій і статус суддів Про природні монополії Про ліцензування певних видів господарської діяльності Про Збройні Сили України