Укр Рус

Про державну реєстрацію актів цивільного стану
Стаття 134. Внесення змін до актового запису про народження у разі визнання батьківства, материнства ( Документ підготовлено у Верховній Раді України ) cprt0 {color: #FfFfFf; font-style: italic}Ст. 134 ЗУ Про державну реєстрацію актів цивільного стану вiд 01.07.2010 № 2398-VI
1. На підставі заяв осіб, зазначених у статті 126 цього Кодексу, або рішення суду орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни до актового запису про народження, складеного органами державної реєстрації актів цивільного стану України, та видає нове Свідоцтво про народження";

у статті 135:

абзац перший частини першої після слів "за прізвищем" доповнити словами "та громадянством";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Якщо батьки дитини невідомі, державна реєстрація її народження проводиться за рішенням органу опіки та піклування, яким визначається прізвище, власне ім'я, по батькові дитини і відомості про батьків";

абзац перший частини першої статті 233 після слів "повнолітньої особи" доповнити словами "складений органами державної реєстрації актів цивільного стану України";

у тексті Кодексу слова "державний орган реєстрації" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган державної реєстрації" у відповідному відмінку і числі;

2) частину третю статті 49 Цивільного кодексу України після слів "розірвання шлюбу" доповнити словами "у випадках, передбачених законом";

3) у Цивільному процесуальному кодексі України :

частину третю статті 234 після слів "подружжя, яке має дітей" доповнити словами "за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі", а слова "про поновлення шлюбу після його розірвання" виключити;

у статті 235:

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом за участю представника такої особи";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. У рішенні суду про розірвання шлюбу зазначається про вибір прізвища тим з подружжя, який змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу, що розривається";

4) у Законі України "Про нотаріат" :


Стаття 1 ...26 115 134 Прикінцеві положення 

Перейти до статті