Укр Рус

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Стаття 1. Визначення термінів Ст. 1 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2003 № 755-IV1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи; { Абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV від 16.03.2006 }

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - документ, що містить відомості про юридичну особу або її відокремлені підрозділи, або фізичну особу - підприємця, визначені цим Законом, і використовується для їх ідентифікації під час провадження господарської діяльності та відкриття рахунку в банку; { Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4839-VI від 24.05.2012 }

державний реєстратор - посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; { Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3575-IV від 16.03.2006, N 5461-VI від 16.10.2012 }

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) - автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

місце проживання фізичної особи - житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою - підприємцем;

місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені (далі - виконавчий орган); ( Абзац статті 1 в редакції Закону N 2452-IV від 03.03.2005 )

модельний статут - типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб; { Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3262-VI від 21.04.2011 }

принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації - принцип, згідно з яким державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення або про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням; { Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

реєстраційна картка - документ встановленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;

реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з документами або електронними документами, що подаються державному реєстратору відповідно до закону; { Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1877-VI від 11.02.2010, N 2609-VI від 19.10.2010 }

поштове відправлення - рекомендований лист, посилка, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок, які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості вкладення з гарантуванням збереження документів відповідно до законодавства України; { Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3157-VI від 17.03.2011 }


{ Абзац частини першої статті 1 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }


спеціалізований друкований засіб масової інформації - видання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в якому відповідно до цього Закону публікуються відомості з Єдиного державного реєстру; { Абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI від 16.10.2012 }

{ Абзац частини першої статті 1 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 }

фонди соціального страхування - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. { Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }


Стаття 1 2 3 ...53 

Перейти до статті