Укр Рус

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Стаття 16. Єдиний державний реєстр Ст. 16 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2003 № 755-IV1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

2. Єдиний державний реєстр ведеться на електронних носіях відповідно до державних стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.

3. Технічні та програмні засоби ведення Єдиного державного реєстру повинні забезпечувати:

автоматизоване ведення еталона Єдиного державного реєстру;

контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного реєстру;

передачу відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України повідомлень та відомостей з реєстраційних карток при вчиненні реєстраційних дій, що передбачені цим Законом, у тому числі для взяття на облік, зняття з обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ( z0220-11 ); { Абзац четвертий частини третьої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4839-VI від 24.05.2012 }

отримання даних у порядку взаємообміну інформацією відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України; { Частину третю статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Єдиного державного реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація даних, права доступу тощо);

зберігання відомостей про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем; { Абзац сьомий частини третьої статті 16 в редакції Закону N 1877-VI від 11.02.2010 }

захист даних згідно із законом; { Абзац восьмий частини третьої статті 16 в редакції Закону N 2609-VI від 19.10.2010 }

достовірність та повноту відомостей з реєстраційних карток;

контроль за проведенням реєстраційних дій;

оперативну видачу виписок та довідок з Єдиного державного реєстру, а також документальне відтворення процедур державної реєстрації.

4. До Єдиного державного реєстру не заносяться відомості, що становлять державну таємницю.

5. Єдиний державний реєстр створюється і ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, який є його розпорядником. Адміністратором Єдиного державного реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

{ Частина п'ята статті 16 в редакції Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }

6. Єдиний державний реєстр є об'єктом права державної власності.


Стаття 1 ...14 15 16 17 18 ...53 

Перейти до статті