Укр Рус
< Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру Ст. 20 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2003 № 755-IV1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.

{ Частина перша статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1720-VI від 17.11.2009, N 3384-VI від 19.05.2011 }

2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:

витягу з Єдиного державного реєстру;

довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується;

бази даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру в електронному вигляді), для цілей бюро кредитних історій; { Частину другу статті 20 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 2704-IV від 23.06.2005 }

даних в електронному вигляді для державних органів у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

{ Частину другу статті 20 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 4067-VI від 18.11.2011 }

3. Форма витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру встановлюється Міністерством юстиції України. Витяг, довідка та виписка з Єдиного державного реєстру підписуються державним реєстратором і засвідчуються його печаткою. { Абзац перший частини третьої статті 20 в редакції Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }

Порядок надання державним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру ( z2114-13 ) та їх перелік встановлюються Міністерством юстиції України за погодженням з відповідним державним органом. { Частину третю статті 20 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 4067-VI від 18.11.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI від 16.10.2012 }

4. Строк надання відомостей з Єдиного державного реєстру не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження запиту.

5. За одержання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення якої визначаються Міністерством юстиції України. Порядок передачі Бюро кредитних історій інформації з Єдиного державного реєстру у форматі бази даних, а також розмір плати за це та інші умови встановлюються Міністерством юстиції України та Бюро кредитних історій на підставі договору. Розмір зазначеної плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат.

{ Частина п'ята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2704-IV від 23.06.2005, N 3422-IV від 09.02.2006; в редакції Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }

6. Кошти, одержані за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що пов'язані з його веденням.

7. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

8. Державні органи звільняються від плати за одержання за їх запитом відомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

9. Передача даних з Єдиного державного реєстру третім особам на комерційній основі забороняється, за винятком передачі даних бюро кредитних історій.

{ Частина дев'ята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2704-IV від 23.06.2005 }

10. Державним органам забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості з Єдиного державного реєстру, отримані в порядку, встановленому цим Законом.

{ Статтю 20 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 4067-VI від 18.11.2011 }


Стаття 1 ...18 19 20 21 22 ...53 

Перейти до статті