Укр Рус
< Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Стаття 24-1. Особливості державної реєстрації центральних органів виконавчої влади Ст. 24-1 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2003 № 755-IV1. Державна реєстрація новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи здійснюється у триденний строк з дня набрання чинності актом Президента України про призначення керівника відповідного центрального органу виконавчої влади.

2. Для здійснення державної реєстрації керівник центрального органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає державному реєстратору:

заповнену реєстраційну картку на здійснення державної реєстрації юридичної особи;

засвідчену копію акта Президента України про призначення керівника центрального органу виконавчої влади.

За здійснення державної реєстрації центральних органів виконавчої влади реєстраційний збір не справляється.

3. Документи для здійснення державної реєстрації новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи подаються державному реєстратору за місцезнаходженням органу, що прийняв рішення про утворення центрального органу виконавчої влади, а у разі визначення місцезнаходження утвореного центрального органу виконавчої влади - за цим місцезнаходженням.

4. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після отримання належних документів вносить запис про здійснення державної реєстрації центрального органу виконавчої влади як юридичної особи та повідомляє про це органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України.

Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державний реєстратор оформляє та видає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) керівнику центрального органу виконавчої влади або уповноваженій ним особі виписку з Єдиного державного реєстру. { Абзац другий частини четвертої статті 24-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-VI від 07.04.2011; в редакції Закону N 4839-VI від 24.05.2012 }

{ Закон доповнено статтею 24-1 згідно із Законом N 2937-VI від 13.01.2011 }

Стаття 1 ...22-1 24 24-1 25 26 ...53 

Перейти до статті