Укр Рус
< Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Стаття 29. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи Ст. 29 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2003 № 755-IV
1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів; { Абзац третій частини першої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 809-VI від 25.12.2008; в редакції Закону N 1720-VI від 17.11.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3263-VI від 21.04.2011 }

оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів; { Абзац четвертий частини першої статті 29 в редакції Закону N 1720-VI від 17.11.2009 }

два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, якщо інше не встановлено цим Законом. { Абзац шостий частини першої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5073-VI від 05.07.2012 }

{ Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006; в редакції Закону N 3575-IV від 16.03.2006 }

2. У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.

3. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:

рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);

заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;

рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

{ Частина третя статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006; в редакції Законів N 809-VI від 25.12.2008, N 3263-VI від 21.04.2011 }

4. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу засновників, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" ( 2398-17 ).

{ Частина четверта статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 809-VI від 25.12.2008; в редакції Закону N 3263-VI від 21.04.2011 }


{ Частину п'яту статті 29 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }


6. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною мети установи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія відповідного судового рішення.

7. Державному реєстратору забороняється вимагати документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою - шостою цієї статті.

8. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.

Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника.

{ Частина восьма статті 29 в редакції Закону N 3575-IV від 16.03.2006 }

9. Документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів. { Абзац перший частини дев'ятої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV від 16.03.2006 }

Дата надходження документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.


{ Частину десяту статті 29 виключено на підставі Закону N 3575-IV від 16.03.2006 }


11. Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо: { Абзац перший частини одинадцятої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011 }

документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою, п'ятою та сьомою статті 8, частиною п'ятою статті 10 цього Закону; { Абзац третій частини одинадцятої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законами N 809-VI від 25.12.2008, N 4839-VI від 24.05.2012 }

документи подані не у повному обсязі;


{ Абзац п'ятий частини одинадцятої статті 29 виключено на підставі Закону N 4839-VI від 24.05.2012 }


документи подано особою, яка не має на це повноважень; { Частину одинадцяту статті 29 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій. { Частину одинадцяту статті 29 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV від 16.03.2006 }


{ Частину дванадцяту статті 29 виключено на підставі Закону N 2452-IV від 03.03.2005 }


13. Проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється за процедурами, передбаченими частинами першою - п'ятою статті 25 та частинами другою-третьою статті 27 цього Закону для проведення державної реєстрації юридичної особи.

{ Частина тринадцята статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3575-IV від 16.03.2006, N 3205-VI від 07.04.2011, N 4223-VI від 22.12.2011 }

14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів та в той же день передати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. { Частина чотирнадцята статті 29 в редакції Закону N 3456-IV від 22.02.2006 }

15. У разі проведення державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною відомостей про юридичну особу, які відповідно до цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру, державний реєстратор крім документів, які передбачені частиною чотирнадцятою цієї статті, додатково повинен видати (надіслати поштовим відправленням) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру не пізніше наступного робочого дня після отримання від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення відповідних відомостей до відомчих реєстрів.

{ Частина п'ятнадцята статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2452-IV від 03.03.2005, N 3575-IV від 16.03.2006, N 3205-VI від 07.04.2011, N 4223-VI від 22.12.2011, N 4839-VI від 24.05.2012 }


Стаття 1 ...27 28 29 30 31 ...53 

Перейти до статті