Укр Рус
< Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Стаття 3. Сфера дії Закону Ст. 3 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2003 № 755-IV1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців.

2. Законом можуть бути встановлені особливості державної реєстрації об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок, організацій роботодавців, їх об'єднань), політичних партій, державних органів та органів місцевого самоврядування, асоціацій органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж, а також інших установ та організацій.

{ Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3575-IV від 16.03.2006, N 1275-VI від 16.04.2009, N 5026-VI від 22.06.2012, N 5073-VI від 05.07.2012 }

3. Об'єднання громадян, політичні партії, державні органи та органи місцевого самоврядування, асоціації органів місцевого самоврядування, банки, торгово-промислові палати, фінансові установи (у тому числі кредитні спілки), біржі, інші установи та організації, для яких законом встановлені особливості державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом.

{ Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3575-IV від 16.03.2006, N 1275-VI від 16.04.2009, N 5073-VI від 05.07.2012 }

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, здійснює реєстрацію (легалізацію) об’єднань громадян (у тому числі професійних спілок та їх об’єднань), благодійних організацій, політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, асоціацій органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, визначених законом, та видає виписку з Єдиного державного реєстру, оформлену державним реєстратором відповідного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за місцезнаходженням юридичної особи.

{ Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3575-IV від 16.03.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами N 913-VI від 04.02.2009, N 1275-VI від 16.04.2009, N 3205-VI від 07.04.2011, N 5073-VI від 05.07.2012, N 5076-VI від 05.07.2012; в редакції Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }

Стаття 1 2 3 4 5 ...53 

Перейти до статті