Укр Рус
< Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Стаття 6. Державний реєстратор Ст. 6 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2003 № 755-IV
1. Державний реєстратор: { Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI від 16.10.2012 }


проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;


{ Абзац третій частини першої статті 6 виключено на підставі Закону N 4223-VI від 22.12.2011 }


передає органам державної статистики (далі - органи статистики), доходів і зборів, Пенсійного фонду України повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб; ( Абзац четвертий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2452-IV від 03.03.2005 )

формує та веде реєстраційні справи (крім реєстраційних справ юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону); { Абзац п'ятий частини першої статті 6 в редакції Законів N 3575-IV від 16.03.2006, N 5461-VI від 16.10.2012 }

{ Абзац шостий частини першої статті 6 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }

оформлює та видає виписки, витяги та довідки з Єдиного державного реєстру; { Абзац сьомий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4223-VI від 22.12.2011 }

проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб - підприємців;

проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями;

звертається до суду із заявою про зміну мети установи у встановленому законом порядку;

здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них; { Частину першу статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV від 16.03.2006 }

вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну реєстрацію особи на підставі рішення суду; { Частину першу статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV від 16.03.2006 }

здійснює облік одержаного ним від заявника електронного документа та направляє заявнику підтвердження факту одержання електронного документа, проводить необхідні реєстраційні дії у випадках, передбачених цим Законом, та надсилає заявнику відповідний документ у вигляді електронного документа і на паперовому носії. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронній формі; { Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2609-VI від 19.10.2010 }

повідомляє правоохоронні органи щодо порушення визначеного законом строку для подання відповідними посадовими особами юридичної особи та фізичною особою - підприємцем державному реєстраторові рішень щодо припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; { Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

проводить у випадках, передбачених цим Законом, спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; { Частину першу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2390-VI від 01.07.2010 }

здійснює інші дії, передбачені цим Законом. { Частину першу статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV від 16.03.2006 }

2. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка має повну вищу юридичну освіту. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку, опис яких затверджується Міністерством юстиції України.

{ Частина друга статті 6 в редакції Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }

{ Частину третю статті 6 виключено на підставі Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }


{ Частину четверту статті 6 виключено на підставі Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }


{ Частину п'яту статті 6 виключено на підставі Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }


{ Частину шосту статті 6 виключено на підставі Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }


Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...53 

Перейти до статті