Укр Рус

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ст. 7 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2003 № 755-IV1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:

бере участь у формуванні та забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і розробляє проекти нормативно-правових актів у цій сфері;

забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру;

організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

забезпечує замовлення, постачання, облік та звітність щодо витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію та бланків виписок з Єдиного державного реєстру;

видає спеціалізований друкований засіб масової інформації;

забезпечує державні органи інформацією з Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому Міністерством юстиції України;

здійснює методологічне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів.

{ Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3456-IV від 22.02.2006, N 3575-IV від 16.03.2006, N 2453-VI від 07.07.2010, N 2609-VI від 19.10.2010, N 3157-VI від 17.03.2011, N 3205-VI від 07.04.2011 }, N 3384-VI від 19.05.2011, N 4223-VI від 22.12.2011 }; в редакції Закону N 5461-VI від 16.10.2012 } { Зміни до абзацу тринадцятого частини другої статті 7 див. в Законі N 5410-VI від 02.10.2012 }

Стаття 1 ...5 6 7 8 10 ...53 

Перейти до статті