Укр Рус

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Стаття 8. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору Ст. 8 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2003 № 755-IV1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються поштовим відправленням або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

{ Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2609-VI від 19.10.2010 }

2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена.

Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку. { Частину другу статті 8 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009; в редакції Закону N 3263-VI від 21.04.2011 }

{ Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3575-IV від 16.03.2006, N 809-VI від 25.12.2008 }

3. Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

{ Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV від 16.03.2006 }

4. Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб, які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідно Національним банком України, іншими державними органами.

{ Частина четверта статті 8 в редакції Закону N 3575-IV від 16.03.2006 }

5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. У випадках, які передбачені законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними державними органами. { Абзац перший частини п'ятої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3575-IV від 16.03.2006, N 809-VI від 25.12.2008, N 3263-VI від 21.04.2011 }

Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформляється окремим додатком або викладенням установчих документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих документів.

6. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку.

7. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу ( z0367-12 ) встановлюються Міністерством юстиції України.

{ Частина сьома статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI від 16.10.2012 }

8. Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації у випадках, передбачених цим Законом, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

{ Статтю 8 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 2609-VI від 19.10.2010 }

9. З документів, поданих для проведення державної реєстрації на паперових носіях державним реєстратором, обов'язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.

{ Статтю 8 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 2609-VI від 19.10.2010 }

10. У разі подання електронних документів у випадках, передбачених цим Законом, реєстраційна картка та документи, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника.

{ Статтю 8 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 2609-VI від 19.10.2010 }

11. Електронний документ вважається одержаним державним реєстратором з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично після отримання від заявника електронного документа надсилає йому електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного документа.

{ Статтю 8 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 2609-VI від 19.10.2010 }


{ Статтю 9 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }

Стаття 1 ...6 7 8 10 11 ...53 

Перейти до статті